/* */

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu regiónu BSK

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu -Bratislavský samosprávny kraj“ – zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu.

495 2017 ZaD č.1ÚP BSK

Autor

Komentovanie je vypnuté.