/* */

Školstvo

Od septembra 2014 sme zvýšili kapacitu Materskej školy o 10 detí

Podmienkou pre otvorenie novej triedy v Materskej škole bola komplexná rekonštrukcia a rozšírenie umyvárky, čo sa nám podarilo vďaka dotácii poskytnutej z Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj

Foto: starý stav, rekonštrukcia, nový stav v galérii