/* */

Slobodný prístup k informáciam

INFORMÁCIE O PRÁVOMOCIACH KOMPETENCIÁCH A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – ČUNOVO VÁM BUDÚ POSKYTNUTÉ V KANCELÁRIÍ Č. 3 – PODATEĽŇA.

Vážení občania, v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že žiadosti o poskytnutie informácie môžete podať písomne alebo požiadať ústne na Miestnom úrade, Hraničiarska 144, Bratislava – Čunovo počas úradných hodín a to:

Pondelok: 8.00 hod – 17.00 hod
Streda: 7.30 hod – 16.00 hod
Piatok: 7.30 hod – 13.00 hod v kanc. č. 3 – podateľňa,

alebo na e mailovej adrese miestnyurad@mc-cunovo.sk

Podľa charakteru žiadanej informácie budete v zmysle zákona 211/2000 Z. z. vybavení v lehote do 8 dní.
zákon 211 o slobodnom prístupe k informáciam