Testovanie na prítomnosť COVID 19 sa uskutoční  v sobotu 20.3.2021 od 8:00 do 18:00 hodiny s prestávkou v čase...