/* */

Cintorín

  • Cintorín je sprístupnený verejnosti v mesiacoch
1. január, február, november od 9. dňa, december od 7.00 do 17.00 hod.
2. marec, september, október do 24. dňa od 7.00 do 18.00 hod.
3. apríl, máj, jún, júl, august od 7.00 do 20.00 hod.
  1. v dňoch od 25. októbra do 8. novembra                    od 7.00 do 21.00 hod.

 

  • Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo na jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť v čase
  1. kosenia,
  2. vykonávania terénnych úprav alebo orezu drevín,
  3. nepriaznivých poveternostných podmienok,
  4. vykonávania exhumácie,
  5. inej situácie, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov.

VZN č. 2-2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

oznam-separácia

Oznam-cintorín