Kategória archív pre "Aktuality" | Čunovo /* */

Category Archives: Aktuality

Obmedzenie premávky školských spojov!

Vážená pani riaditeľka / Vážený pán riaditeľ, z dôvodu vysokej chorobnosti vodičov autobusov a tým nemožnosti zabezpečiť výpravu všetkých spojov na jednotlivých linkách, je Dopravný podnik Bratislava, a. s. nútený v dňoch 19. 2. 2018 až 2. 3. 2018 pristúpiť k obmedzeniu premávky MHD. Na niektorých linkách budú autobusy premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Toto obmedzenie sa týka aj linky č. 99, ktorej autobus zabezpečuje školské spoje č. 12 a 18. Keďže v prázdninovom grafikone tejto linky nie je zapracovaná prevádzka školských spojov, nie sme, bohužiaľ, schopní v uvedených dňoch zabezpečiť prevádzku týchto školských spojov. V uvedených dňoch školské spoje č. 12 a 18 nebudú premávať. Sme si vedomí, že týmto opatrením spôsobujeme žiakom a ich rodičom komplikácie. Ospravedlňujeme sa a prosíme o porozumenie. Školské spoje č. 12 a 18 budú opäť premávať po ukončení jarných prázdnin od 12. 3. 2018. Prosíme Vás o informovanie žiakov. Dopravný...
Zobraz viac

Karneval- pozvánka

Miestny úrad pozýva deti na karneval, ktorý sa uskutoční 11.2.2018 o 15.00 hod. v spoločenskej sále MÚ Bratislava-Čunovo. Vstupné: 2 €, deti vo veku 1-15 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Čunovo-zdarma Účinkuje: divadlo Babena karneval 2018...
Zobraz viac

Revízie plynových zariadení

Počnúc dnešným dňom a končiac stredou navštívia Vaše domácnosti zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti za účelom revízneho auditu. Podľa vyhlášky by mal mať každý obytný dom revíziu všetkých plynových zariadení v intervale každé tri roky. Zamestnanci spoločnosti sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902 96 96 86 ...
Zobraz viac

Nový nábor do kurzov

Športový klub BENITIM vyhlasuje nový nábor do kurzov pre deti 3-15 r. na druhý polrok. Kurzy ŠPORT mix, TANEC mix, PARKOUR, FLORBAL, KARATE prebiehajú v Jarovciach, v Rusovciach i v Petržalke. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa na www.benitim.sk ...
Zobraz viac