/* */

Category Archives: Aktuality

POZVÁNKA NA RUSOVSKÝ VIANOČNÝ BLŠÁK PRE VŠETKÝCH

Milí Čunovčania, radi by sme vás pozvali na druhý RUSOVSKÝ BLŠÁK pre všetkých, ktorý sa bude konať v sobotu 9. decembra 2023 v priestoroch telocvične ZŠ v Rusovciach, vchod je z Kovácsovej ulice. Príďte si vychutnať príjemnú predvianočnú atmosféru.Vstup voľný V prípade záujmu o predajné miesto volajte na 0911 845 376 alebo píšte na FB Alexandra Klimek. Tešíme sa na vás! ...
Zobraz viac

Odvoz kuchynského bioodpadu – zmena intervalu

Spoločnosť OLO a.s. informuje občanov, že v týždni od 4.12.2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní. Odvoz kuchynského bioodpadu prebieha celoročne, pričom interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V intervale 1x za 7 dní sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 4. marca 2024. Odvozový deň si obyvatelia môžu skontrolovať na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/  Informácia je zverejnená aj na web stránke  https://www.olo.sk/od-4-decembra-sa-v-bratislave-bude-kuchynsky-bioodpad-odvazat-jedenkrat-za-tyzden-ide-o-sezonnu-zmenu-intervalu-odvozov/ Zároveň si občania môžu opakovane prevziať kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad v podateľni MÚ počas stránkových hodín.  ...
Zobraz viac

OLO a.s. informuje: ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Radi by sme Vás informovali, že sa blíži ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý budeme realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 budeme včas informovať. Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/...
Zobraz viac

Dajte odpadu šancu na ďalší život a kam putuje odpad?

Denne sa z bratislavských žltých zberných nádob a vriec vyzbiera približne 30 ton plastových obalov, kovových obalov a nápojových kartónov. Len vďaka správnemu vytriedeniu môže byť odpad zrecyklovaný a použitý opätovne. Komplexným návodom, ako správne triediť odpad v Bratislave je dokument Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, voľne dostupný na stránke www.olo.sk/triedenie. Ďalšie tipy, ako na správne triedenie odpadu nájdete na sociálnych sieťach OLO – Odvoz a likvidácia odpadu. Kam putuje váš odpad?  Odpad zo žltých nádob a vriec OLO odváža  do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle. Tam sa jednotlivé druhy odpadu pomocou modernej optickej triediacej linky rozdelia do samostatných kójí. Takto vytriedený odpad sa následne zlisuje do balíkov, ktoré sa posielajú na ďalšie spracovanie recyklátorom.  Z konzervy tak môže vzniknúť napríklad kostra bicykla, z plastovej fľaše flísová bunda a z krabice od džúsu napríklad dávkovač na mydlo. K recyklátorom tiež putuje vyzbieraný papier a sklo. Z novín a časopisov sa vyrobí napríklad obal na vajíčka, toaletný papier alebo krabica. Z použitej sklenenej fľaše môže opäť vzniknúť rovnako kvalitná fľaša, karafa...
Zobraz viac