/* */

Category Archives: Aktuality

Poďakovanie starostky

Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som vyjadrila vďaku všetkým občanom, ktorí mi prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Ďakujem za Vašu podporu aj povzbudivé slová. Práca v samospráve je tímová práca, preto sa budem aj naďalej snažiť v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva konať v prospech našej mestskej časti a jej obyvateľov ako starostka a zároveň poslankyňa zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy. Zároveň srdečne blahoželám všetkým kandidátom, ktorí vo voľbách uspeli. ...
Zobraz viac

Školský spoj- zmena

Od 23. októbra 2018 (utorok) od začiatku dennej premávky do 12. novembra 2018 (pondelok) do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Ovocná v úseku od železničného priecestia v Rusovciach po zastávku MHD „Sady“. V danom úseku bude vylúčená premávka MHD. Linky 90, 91 a 191 a školský spoj 18 nebudú premávať cez Jarovce. Medzi Jarovcami a zastávkou „Jasovská“ bude premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X91 (nástupište a výstupište bude mať na zastávke liniek 91, 191 v smere do mesta). Žiaci z Čunova a Rusoviec dochádzajúci do ZŠ Jarovce môžu využiť prestup od liniek 90, 91 na linku X91 bez prechádzania cez cestu na zastávke „Jasovská“. Spoj linky X91 s odchodom o 7:40 h z tejto zastávky umožní žiakom v Jarovciach výstup na Mandľovej ul. Žiaci z Jaroviec dochádzajúci do škôl...
Zobraz viac

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Čunovo, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.   dňa 20.10.2018 od 8.00-10.00 hod. zberné miesto ul. Na hrádzi za nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č....
Zobraz viac

Predaj jabĺk- oznam

PD Dunaj Bratislava-Rusovce, Vývojová 852,  ponúka na predaj jablká v cene 0,50€/kg Predajná doba: pondelok-piatok od 8.00-14.30 hod.. Potrebné priniesť si vlastnú prepravku. info: 02/67202811...
Zobraz viac

Pozvánka-divadelné predstavenie

Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov Vás pozýva na divadelné predstavenie zo života sv.Kataríny Sienskej "Ja, Katarína Vám píšem...", ktoré sa uskutoční 13.10.2018 o 17.00 hod. v spoločenskej sále MÚ Bratislava-Čunovo. ...
Zobraz viac