/* */

Category Archives: Aktuality

Uzatvorenie MŠ Cédrová ulica

Vzhľadom na veľmi vysokú chorobnosť pedagogických zamestnancov v predškolskom zariadení, mestská časť Bratislava-Čunovo v zastúpení Gabriely Ferenčákovej pristúpila k mimoriadnemu opatreniu uzavretiu Materskej školy Cédrová ulica 651/6 v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Čunovo od pondelka 30.1.2023 (vrátane) do piatka 3.2.2023 (vrátane), t.j. 5 za sebou idúcich kalendárnych dní. Toto opatrenie je vydané aj na základe odporúčania RÚVZ BA, nakoľko chorobnosť pedagogických zamestnancov presiahla hranicu 80%. Uvedené opatrenie vychádza z Metodického pokynu Ministerstva školstva č. 15/2005-R zo dňa 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, č. CD-2005-22772/34027-1:09, pričom opatrenia v ňom uvedené je možné aplikovať aj na iné akútne respiračné ochorenia, chrípku a chrípke podobných ochorenia ako aj na ochorenie COVID 19. Pred otvorením zariadenia je potrebné zabezpečiť dôkladné vyčistenie, dezinfekciu a vyvetranie všetkých priestorov MŠ. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 6.2.2023....
Zobraz viac

Pracovná ponuka

Spoločnosť Q-99 s.r.o., hľadá do svojho teamu skladníka. Miesto výkonu práce: Schengenská ulica, Bratislava-Čunovo Bližšie informácie: 0905 716 565...
Zobraz viac

OLO informuje- zber odpadu

Dobrý deň, radi by sme Vás informovali, že odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu bude od 24. do 26. decembra, 31. decembra 2022 a 1. a 6. januára 2023 prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. Keďže sviatok Nový rok 01.01.2023 tentokrát pripadne na nedeľu, kedy sa odvoz odpadu bežne nevykonáva, náhradné odvozy sa neuskutočnia. Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na: https://www.olo.sk/sluzby-olo-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2022-2023/...
Zobraz viac

Druhý život stromčekom

Hlavné mesto, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) a Komunálny podnik Bratislavy po Vianociach opäť zabezpečia zber živých vianočných stromčekov. Bratislavčania sa môžu aj tento rok podieľať na udržateľnejších Vianociach a odložiť svoj stromček bez ozdôb do jednej z 800 drevených ohrádok, ktoré budú rozmiestnené po celom meste. V spolupráci so spoločnosťami BUČINA EKO a IKEA budú vyzbierané stromčeky ďalej materiálovo zhodnotené – vzniknú z nich knižnice. Iniciátori projektu ich v počte 150 kusov spoločne darujú organizáciám, ktoré sa venujú deťom, mládeži, seniorom či ľuďom bez domova.   Magistrát, dve bratislavské mestské organizácie, spoločnosť BUČINA EKO a nábytkárska spoločnosť IKEA spájajú po prvýkrát sily v iniciatíve, vďaka ktorej môžu byť aj tieto Vianoce viac cirkulárne a udržateľné. Po posledných Vianociach sa podarilo z 565 osadených drevených ohrádok vyzbierať viac ako 200 ton živých stromčekov, ktoré boli ďalej spracované na hodnotný kompost. Tento rok bude v uliciach Bratislavy ohrádok ešte viac...
Zobraz viac

Pozvánka na vernisáž výstavy-Letné impresie -Tučepi

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Vás srdečne  pozýva na vernisáž výstavy Letné impresie - Tučepi, ktorá sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 o 17:00 hod. vo výstavnej sieni SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku na Istrijskej ulici č. 68 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Výstava prezentuje výber fotografií profesionálneho fotografa Petra Leginského, ktoré zachytávajú jeho obľúbené Chorvátsko a známe letovisko Tučepi. Výstava Letné impresie - Tučepi je pre verejnosť prístupná do konca januára 2023. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu! ...
Zobraz viac