/* */

Category Archives: Aktuality

Úprava pracovného času na miestnom úrade Bratislava-Čunovo

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo od 12. júna do 14. júna 2019 k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo (Smernica starostky MČ č. 1/2017) nasledovne: streda 12.06.2019 - pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod. štvrtok 13.06.2019 - pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod. piatok 14.06.2019 - pracovná doba od 8. 00 hod. – 13.00 hod.    ...
Zobraz viac

Pozvánka- oslava Dňa matiek

Srdečne Vás pozývame  na oslavu sviatku Dňa matiek  19.5.2018 o 16.00 hod.  v spoločenskej sále miestneho úradu Bratislava-Čunovo     Príďte aj tento rok stráviť jedno krásne popoludnie, ktoré je venované našim    mamičkám a babičkám. Tešíme sa na Vás......
Zobraz viac

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK

DŇA 27.04.2019 od 8.00-10.00 hod. sa na stojisku kontajnerov ul. Na hrádzi  uskutoční ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. za nasledovných podmienok  Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.  Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto...
Zobraz viac