/* */

Category Archives: Aktuality

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 19.10.2019 od 8.00-10.00 hod.- zberné miesto ul. Na hrádzi za nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.  Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č....
Zobraz viac

Pozvánka – open air výstava obrazov

Zmrzlináreň Sladká záhrada na Hraničiarskej ulici Vás srdečne pozýva 12. a 13.10.2019 od 13:00 do 18:00 na open air výstavu obrazov zapožičaných od Občianskeho združenia Naše Zálesíčko. Obrazy boli namaľované pri príležitosti umeleckého happeningu deň pred Zálesáckou divadelnou púťou na tému : 1968 – DEŇ PO a 1968 – 30 ROKOV PO. Bližšie info o tejto akcii si môžete pozrieť :   http://www.nasezalesicko.sk/?p=786 Vstupné dobrovoľné....
Zobraz viac