Kategória archív pre "Aktuality" | Čunovo /* */

Category Archives: Aktuality

Poďakovanie

Starostka MČ Bratislava-Čunovo ďakuje všetkým, ktorí sa dňa 9.9.2017 zúčastnili a svojou snahou prispeli o skrášlenie multifunkčného ihriska na Petržalskej ulici. Obrázky si môžete pozrieť vo fotogalérii....
Zobraz viac

Oznam

Oznamujeme Vám, že dňa 18.9.2017 nebude na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo z technických príčin v prevádzke ohlasovňa pobytu a matrika....
Zobraz viac

Pozvánka – Deň Čunova-Deň Horného Podunajska 2017

DEŇ ČUNOVA - DEŇ HORNÉHO PODUNAJSKA Samospráva mestskej časti Bratislava – Čunovo Vás srdečne pozýva na tradičné kultúrno – spoločenské podujatie spojene so súťažou vo varení rybacej polievky- halászlé – fischsuppe pečení bábovky – kuglóf a ukážkou prác čunovských tvorivých dielní Zapojte sa aj vy do súťaže,  prihlášky nájdete na www.cunovo.eu podujatie sa uskutoční 23. septembra 2017 od 14.00 - 19.00 hod. v čunovskom športovom areáli - ul. Na hrádzi  Partneri podujatia: TJ Čunovo, OZ Priatelia Čunova, DHZ Čunovo, HKD Čunovo, Poľovnícka spoločnosť Čunovo, Tvorivé dielne O zábavu sa postará hudobná skupina Panonija   prihlášky do súťaže tu: Prihlášky do súťaží 2017  ...
Zobraz viac

Oznámenie- ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK-21.10.2017

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 21.10. od 8.00-10.00 hod. na stojisku kontajnerov ul. Na hrádzi Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto SR...
Zobraz viac