/* */

Category Archives: Aktuality

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať od pondelka 1. 3. 2021 Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 1. 3. 2021. Ukončený bude 30. 11. 2021 (utorok). Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2020 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy. Viac informácií nájdete na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu alebo na weboch mestských častí. V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér, alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia...
Zobraz viac

Upozornenie pre seniorov – sčítanie obyvateľov

V súvislosti so sčítaním obyvateľov domov a bytov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na podvody a inú trestnú činnosť páchanú na senioroch. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli v tejto súvislosti kontaktovať a ponúkať pomoc pri sčítaní. Leták - sčítanie obyvateľstva...
Zobraz viac

Zberný dvor- oznam

Zberný dvor  bude od 27.02.2021 otvorený: piatok: zatvorené sobota: 8.00-13.00 hod. Občanov žiadame o dodržiavanie všetkých platných hygienických nariadení (rúško, odstup)...
Zobraz viac

Informácie k testovaniu 20.2.2021

Testovanie na prítomnosť COVID 19 sa uskutoční  v sobotu 20.2.2021 od 8:00 do 18:00 hodiny s prestávkou v čase 12.00 – 13.00 hod. a 16.00 -16.30 hod.. Počas prestávky nebude odber realizovaný, pričom posledný odber vzorky na testovanie  je o 17.45 hod.. V MČ Bratislava-Čunovo bude k dispozícii  1 odberné miesto -  v budove Miestneho úrad Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22 , odber budú vykonávať dva odberné tímy. Odberné miesto bude monitorované live kamerovým prenosom za účelom  monitorovania hustoty a pohybu osôb pred odberným testovacím miestom. Všetky podstatné informácie budeme operatívne zverejňovať na FB stránke...
Zobraz viac

SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Vážení spoluobčania, zúčastnite sa  sčítania obyvateľov , ktoré začne 15.2.2021. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa starším spoluobčanom ak vás o to požiadajú....
Zobraz viac