/* */

Category Archives: Oznamy

Stránkové hodiny MÚ

OZNAM stránkové hodiny MÚ Bratislava-Čunovo pondelok od 8.00-12.00 - od 13.00-16.00 streda od 8.00 -12.00 - od 13.00 -15.00 piatok od 8.00 - do 12.00 Naďalej platia zvýšené hygienické opatrenia. Individuálne stretnutia na miestnom úrade je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo elektronicky....
Zobraz viac

Revitalizácia studne

  Vďaka získanej dotácii vo výške 3000,- z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja sa mestskej časti Bratislava-Čunovo podarilo zrevitalizovať v centrálnej zóne umiestnenú historickú kopanú studňu, ktorá bola takmer 60 rokov ukrytá pred zrakmi ľudí. Odborne vyčistená a vybudovaná nadzemná časť spoločne s doplnením prvkov drobnej architektúry tak prispeje k skrášleniu okolia, ktorý vytvorí pre obyvateľov, návštevníkov a cykloturistov príjemný, estetický a funkčný priestor pre oddych....
Zobraz viac

Poďakovanie BSK- materiálno-technické pomôcky pre deti z DHZ

V nadväznosti na uskutočnený nábor nových členov z radov detí v predškolskom a mladšom školskom veku sa mestskej časti vďaka získanej dotácii vo výške 3.500,00 € z dotačnej schémy Participatívny rozpočet 2019  Bratislavského samosprávneho kraja podarilo pre dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Čunovo zabezpečiť nákup materiálno-technických pomôcok.  Detskí dobrovoľní hasiči sa prostredníctvom nových pomôcok hravou formou naučia práci s hasičskou technikou, naučia sa viazať uzle a v duchu zachovania tradície budú v jednotných dresoch reprezentovať DHZ Čunovo na súťažiach doma i v zahraničí.                                        ...
Zobraz viac

Zrekonštruované detské ihrisko na Petržalskej ulici

Vďaka získanej územnej dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3.074,00 € a vzdania sa tohoročných odmien všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva sa podarilo mestskej časti zrekonštruovať detské ihrisko na Petržalskej ulici. Pôvodné hracie prvky boli značne opotrebované a niektoré vzhľadom na sprísnenú legislatívu už funkčne nevyhovujúce. Kúpou nových moderných hracích prvkov je tak zabezpečená kontinuálna prevádzka tohto obľúbeného ihriska. Jej návštevníci budú môcť prekonávať nové výzvy, objavovať nové hry a rozvíjať svoje motorické schopnosti a zručnosti. Veríme, že sa stane funkčným a estetickým doplnkom našej mestskej časti.

      ...
Zobraz viac