Kategória archív pre "Oznamy" | Čunovo /* */

Category Archives: Oznamy

Poďakovanie za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2017

Vážení spoluobčania, dobrovoľníci, podnikatelia a organizácie, touto cestou by som v mene Miestneho úradu Bratislava-Čunovo a miestnej samosprávy chcela všetkým poďakovať za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2017, ktorý sa konal v sobotu 03.06.2017. Vaším sponzorským príspevkom a dobrovoľnou pomocou ste prispeli na pekný deň plný nezabudnuteľných zážitkov pre všetky deti. Veríme, že naše spoločné úsilie a práca sa uplatnia aj v budúcnosti pri podobných akciách pre deti. Ešte raz Vám všetkým srdečná vďaka a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu. Ďakujeme : Kovovýroba DODO Reštaurácia Furmanka Bufet Obrátka Poľovnícke združenie Dobrovoľný hasičský zbor Čunovo Vodohospodárska výstavba š.p. Autoservis – Michal Maász PD Dunaj Rusovce Kaderníctvo – Ivona Miletichová Štefan Bán – Kont Expres BENIMA Martina Puszterová Mária Babičová Alena Pallesichová Marta Pallesichová st. Marta Pallesichová ml. Katarína Póňová Nataša Krammerová Soňa Rybáriková Mária Broszová Ján Kausich Ján Bodics Mária Broszová Lenka Maschkanová Otokar Labaš Ján Hátas Slavomír Balucha Miriam Baluchová Elena Klučková OZ Priatelia Čunova ...
Zobraz viac