/* */

Category Archives: Oznamy

Poďakovanie BSK- materiálno-technické pomôcky pre deti z DHZ

V nadväznosti na uskutočnený nábor nových členov z radov detí v predškolskom a mladšom školskom veku sa mestskej časti vďaka získanej dotácii vo výške 3.500,00 € z dotačnej schémy Participatívny rozpočet 2019  Bratislavského samosprávneho kraja podarilo pre dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Čunovo zabezpečiť nákup materiálno-technických pomôcok.  Detskí dobrovoľní hasiči sa prostredníctvom nových pomôcok hravou formou naučia práci s hasičskou technikou, naučia sa viazať uzle a v duchu zachovania tradície budú v jednotných dresoch reprezentovať DHZ Čunovo na súťažiach doma i v zahraničí.                                        ...
Zobraz viac

Zrekonštruované detské ihrisko na Petržalskej ulici

Vďaka získanej územnej dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3.074,00 € a vzdania sa tohoročných odmien všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva sa podarilo mestskej časti zrekonštruovať detské ihrisko na Petržalskej ulici. Pôvodné hracie prvky boli značne opotrebované a niektoré vzhľadom na sprísnenú legislatívu už funkčne nevyhovujúce. Kúpou nových moderných hracích prvkov je tak zabezpečená kontinuálna prevádzka tohto obľúbeného ihriska. Jej návštevníci budú môcť prekonávať nové výzvy, objavovať nové hry a rozvíjať svoje motorické schopnosti a zručnosti. Veríme, že sa stane funkčným a estetickým doplnkom našej mestskej časti.

      ...
Zobraz viac

Dovolenka „Matrika“ a „Ohlasovňa“

Vážení občania,
  • dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 26.07.2019 do 02.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky bude Ohlasovňa mimo prevádzky,
  • dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 26.07.2019 do 09.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky bude Matrika mimo prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie.  ...
Zobraz viac