/* */

Category Archives: Oznamy

Dovolenka „Matrika“ a „Ohlasovňa“

Vážení občania,
  • dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 26.07.2019 do 02.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky bude Ohlasovňa mimo prevádzky,
  • dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 26.07.2019 do 09.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky bude Matrika mimo prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie.  ...
Zobraz viac

Oznámenie obce podľa § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Oznámenie obce podľa § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava-Čunovo v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : - zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku - a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do...
Zobraz viac