/* */

Category Archives: Oznamy

MUDr.Hrutkai- dovolenka

MUDr. Hrutkai má v termíne od 5.2.2018-9.2.2018 dovolenku zastupuje ho MUDr. Rozenbergová v Jarovciach. pondelok-utorok-štvrtok 8.00-13.00 streda: 12.00-17.00 piatok: 8.00-12.00...
Zobraz viac

Pozvánka 16. mimoriadne MZ

Pozvánka 16. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Čunovo Pozvánka Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 16. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Čunovo na 5. februára 2018 o 17.00 hod. do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo Návrh programu: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Rozpočtové opatrenia 4. Zapojenie rezervného fondu z r.2016 ...
Zobraz viac