/* */

Voľby

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BSK 2017

Výsledky volieb 2017

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017  je v MČ Bratislava-Čunovo:

miestnyurad@mc-cunovo.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov- Informácie pre voliča

Voľby 2017- informácia pre voliča

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- predseda

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- zastupiteľstvo