Voľby | Čunovo /* */

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
informácia pre voličov

 

Informácia pre voliča

V zmysle §8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmien a doplnení niektorých zákonov bol v MČ Bratislava-Čunovo určený

1(jeden) volebný okrsok

na konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.marca 2016

a volebná miestnosť- sobášna sieň Miestneho úradu Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR 5. marca 2016 v MČ Bratislava-Čunovo je:

miestnyurad@mc-cunovo.sk

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016

Zápisnica okrskovej volebnej komisie -voľby do NR SR 2016