/* */

Voľby

výsedky volieb-kompletné

Výsledky volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti
výsledky volieb poslancov MZ a starostu MČ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bratislava
zoznam_zaregistrovaných kandidátov na primatora hl.m.SR

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva v Bratislave
zoznam_zaregistrovanych kandidátov do MsZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu MČ Bratislava-Čunovo

zaregist. kandid. – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do MZ v MČ Bratislava-Čunovo

zaregist. kandid. – poslanci

Volebné okrsky

Volebné okrsky

 

Informácia o preberaní kandidátnych listín

Preberanie kandidátnych listín

 

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

 

oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK-voľby 2018

oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK-voľby 2018

 

infomácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej vol.komisie- voľby 2018

infomácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej vol.komisie- voľby 2018

 

informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej vol.komisie- voľby 2018

informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej vol.komisie- voľby 2018

 

oznámenie elektronickej adresy na doručenie- voľby 2018

oznámenie elektronickej adresy na doručenie- voľby 2018

 

Informácia o podávaní kandidátnych listín-voľby 2018

Informácia o podávaní kandidátnych listín-voľby 2018

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a vol.obvodov – voľby 2018

 

Oznámenie o určení počtu voleb.obv. a poslancov

Oznámenie o určení počtu voleb.obv. a poslancov

 

Oznámenie o počte obyvateľov v MČ Bratislava-Čunovo 

Oznámenie o počte obyvateľov

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BSK 2017

Výsledky volieb 2017

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017  je v MČ Bratislava-Čunovo:

miestnyurad@mc-cunovo.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov- Informácie pre voliča

Voľby 2017- informácia pre voliča

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- predseda

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- zastupiteľstvo