/* */

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu

Zápisnica voľby do EP okr. č. 1

Zápisnica voľby do EP okr. č. 2

cestne vyhlasenie obcana sr o trvalom pobyte v cudzine

Žiadosť o zápis do zoznamu voličov a vyhlásenie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča v anglickom jazyku

Určenie volebných okrskov – voľby EÚ

Okrsky-zoznam ulíc

 

 

Voľby prezidenta SR

Zápisnica OVK č.1- voľby prezidenta SR

Zápisnica OVK č. 2-voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta 1 kolo – výsledky OVK č.1

Voľby prezidenta 1 kolo – výsledky OVK č.2

vyhlásenie volby prezidenta SR

voľby prezidenta-informácia pre voliča

Voľby prezidenta- Určenie volebných obvodov

rozdelenie ulíc do volebných okrskov

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o hlasovací preukaz

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Voľby do NR SR 2023

Výsledky

Zápisnica OVK- voľby do NR SR- volebný okrsok č. 1

Zápisnica OVK- voľby do NR SR- volebný okrsok č. 2

 

Delegovanie do okrskových komisií

Okrsky MČ Bratislava-Čunovo

Informácia pre voliča NR SR 2023

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o hlasovací preukaz

voľba poštou : https://www.minv.sk/?nr23-posta

 

Referendum 2023

REFERENDUM – hlasovací preukaz

vzor_oznamenia_o_delegovani_clena_nahradnika_okvk

Informácia o delegovaní členov do okrskovej komisie

informacia_pre_volica_o_sposobe_hlasovania

Referendum 2023-určenie volebného okrsku

2022_362

Na internetovej stránke Okresného úradu Bratislava (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1) sú zverejnené kontakty na zapisovateľov špeciálnych volebných komisií, ktorí budú podľa trvalého pobytu evidovať voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania podľa zákona č. 385/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende, ktoré sa bude konať 21.1.2023.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

VýsledkyUverejnenie výsledkov 2022

Výsledky volieb 2022

Volebné okrsky so zoznamom ulíc samosp. kraj

Zbierka zákonov- vyhlásenie volieb 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Informácie o spôsobe hlasovania v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice- voľby 2022

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácie o spôsobe hlasovania v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice- voľby 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Nominácie členov do okrskových volebných komisií- voľby 2022

Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK- voľby 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do MZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu

Menovanie zapisovateľky

Preberanie kandidátnych listín

Delegovanie do miestnej volebnej komisie

Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka politickej strany

Vyhlásenie kandidáta politickej strany MZ

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (mestskej) volebnej komisie

Kandidátna listina politickej strany – starosta

Kandidátna listina politickej strany MZ

Vyhlásenie kandidáta politickej strany – starosta

Kandidátna listina nezávislého kandidáta do MZ

Kandidátna listina nezávislého kandidáta na starostu

Podpisová listina nezávislého kandidáta do MZ

Splnomocnenie nezávislého kandidáta na doručenie kandidátnej listiny

Vyhlásenie nezávislého kandidáta na starostu

Vyhlásenie nezávislého kandidáta

Volebné okrsky so zoznamom ulíc

emailová adresa na voľby

menovanie zapisovateľky MVK – voľby 2022

Oznámenie o menovaní zapisovateľky MVK 2022

určenie volebných okrskov-voľby 2022

vyhlásenie volieb 2022

počet poslancov, volebné obvody- voľby 2022

 

Voľby do NR SR v roku 2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby NR SR 2020

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: http://www.minv.sk/?nr20-info2

Elektronická adresa na delegovanie člena okrskovej volebnej komisie

Volebné okrsky pre voľby do NR SR

Žiadosť o voľbu poštou pre občanov s TP v SR

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Informácie pre voliča

Voľby do NR SR v r. 2020- adresa na doručovanie žiadosti

Voľby do NR SR v r. 2020- voľba poštou voličom s TP

Voľby do NR SR v r. 2020- voľba poštou voličom bez TP

 

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do EP-oznámenie o delegovaní

Voľby do EP- hlasovací preukaz

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: https://www.minv.sk/?ep-info3

Voľb do EP-Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Vyhlásenie volieb do EP

Informácia pre voliča pre voľby do EP

Volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta SR-2019

Vyhlásenie volieb prezidenta SR
Informácie pre voliča
Informácia pre poli. strany-delegovanie členov do komisií
Vzor oznámenia o delegovaní členov do komisií
Volebné okrsky pre voľby prezidenta SR
Elektronická adresa

Výsledky volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti
výsledky volieb poslancov MZ a starostu MČ

výsedky volieb-kompletné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bratislava
zoznam_zaregistrovaných kandidátov na primatora hl.m.SR

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva v Bratislave
zoznam_zaregistrovanych kandidátov do MsZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu MČ Bratislava-Čunovo

zaregist. kandid. – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do MZ v MČ Bratislava-Čunovo

zaregist. kandid. – poslanci

Volebné okrsky

Volebné okrsky

 

Informácia o preberaní kandidátnych listín

Preberanie kandidátnych listín

 

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

 

oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK-voľby 2018

oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK-voľby 2018

 

infomácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej vol.komisie- voľby 2018

infomácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej vol.komisie- voľby 2018

 

informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej vol.komisie- voľby 2018

informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej vol.komisie- voľby 2018

 

oznámenie elektronickej adresy na doručenie- voľby 2018

oznámenie elektronickej adresy na doručenie- voľby 2018

 

Informácia o podávaní kandidátnych listín-voľby 2018

Informácia o podávaní kandidátnych listín-voľby 2018

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a vol.obvodov – voľby 2018

 

Oznámenie o určení počtu voleb.obv. a poslancov

Oznámenie o určení počtu voleb.obv. a poslancov

 

Oznámenie o počte obyvateľov v MČ Bratislava-Čunovo 

Oznámenie o počte obyvateľov

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BSK 2017

Výsledky volieb 2017

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017  je v MČ Bratislava-Čunovo:

miestnyurad@mc-cunovo.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov- Informácie pre voliča

Voľby 2017- informácia pre voliča

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- predseda

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- zastupiteľstvo