/* */

Prieskum trhu

Prieskum trhu- konzultačná a poradenská činnosť , právna pomoc
Prieskum trhu- konzultačná, poradenská a právna pomoc

Výzva na predloženie cenovej ponuky
vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu suterénu a podkrovia v objekte Okál

Výzva na predloženie CP- prestavba suterénu a podkrovia v objekte Okál

Prieskum trhu-výroba a montáž kovového schodiska na budove okálu

Prieskum trhu- kovové schodisko- výroba a montáž

 

Prieskum trhu- výmena okien a vchodových a garážových dverí na budove okálu

prieskum trhu- výmena okien a dverí

 

Prieskum trhu- zimná údržba

Prieskum trhu-zimná údržba

Prieskum trhu- rekonštrukcia vykurovania bez výmeny kotla v objekte bývalého zdravotného strediska

Prieskum trhu-rekonštrukcia vykurovania -okál

Prieskum trhu- stavebné práce na objekte bývalého zdravotného strediska

Prieskum trhu- stavebné práce

Prieskum trhu- prenájom priestorov zdravotného strediska

Prieskum trhu- prenájom priestorov zdravotného strediska

Prieskum trhu -rekonštrukcia vykurovania

Prieskum trhu-rekonštrukcia vykurovania

Prieskum trhu- vypracovanie návrhu a projektu expozície Ekocentrum Čunovo v Bratislave
Prieskum trhu -projekt expozície Ekocentrum
Návrh expozície Ekocentrum Čunovo
Historická expozícia

Prieskum trhu – Vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorský prieskum v objektoch Kaštieľ a fasáda Sýpka v dvoch etapách
Vypracovanie cenovej ponuky

Prieskum trhu – spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu NKP a jej adaptáciu na Ekocentrum
Vyzva_Cunovo_NKP_aktual_1_sledovanie_zmien
Vyzva_Cunovo_NKP_aktual_1_final

Vyzva_Cunovo_NKP
Prilohy_1-2_Cunovo_NKP
Priloha_3_Navrh_zmluvy_o_dielo
Priloha_2_Zmluvy_Autorske_prava

Prieskum trhu-vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie dopravných značiek pre MČ Bratislava-Čunovo
Prieskum trhu- vypracovanie CP- dopravné značky

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Prieskum trhu- vykonávanie zimnej údržby ciest v MČ Bratislava-Čunovo

prieskum trhu- zimná údržba ciest v MČ

Prieskum trhu- odvoz drobného odpadu a odpadu z cintorína v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu-odvoz odpadu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky- letná údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky- letná údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky- vypracovanie CP na rekonštrukciu strechy sýpky (NKP) v MČ Bratislava-Čunovo
Výzva na predloženie CP- 2.3.modul strecha sýpky

Prieskum trhu na obstaranie podlimitnej zákazky- Obstaranie služby verejného obstarávania pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NKP v MČ Bratislava-Čunovo.

Prieskum trhu – PD rekonštrukcie NKP

 

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- Zimná údržba ciest v MČ Bratislava-Čunovo

prieskum-trhu-zimna-udrzba

Zákazka na predloženie služby „Príprava projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok- vybudovanie novej materskej školy v MČ Bratislava-Čunovo“

priprava-projektoveho-zameru-a-zonfp-ms

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- vykonanie celoplošnej deratizácie v MČ Bratislava-Čunovo

prieskum-trhu-deratizacia-jesen-2016

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- zateplenie budovy okál

preiskum-trhu-zateplenie-budovy-okal

Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117

Vyzva_Cunovo_zdrav_stredisko

PS_Prestavba knižnice na zdravotné stredisko Čunovo

Prilohy_1-4a8_Cunovo

Priloha_5_Zmluva_o_dielo_Cunovo

Priloha_7_Vykaz_vymer

Prieskum trhu-vypracovanie cenovej ponuky- výmena pivničných okien a dverí v budove „Okál“, Hraničiarska 30/55 v MČ Bratislava-Čunovo

Výmena okien Okál-vypracovanie cenovej ponuky

Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu strechy – sýpka (NKP) v MČ Bratislava-Čunovo

Rekonštrukcia strechy-sýpka 1

Rekonštrukcia strechy-sýpka 2

Obstaranie obstarávateľa na rekonštrukciu objektu a jeho prestavbu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu- obstarenie obstarávateľa -prestavba ZS

Informatívne vypracovanie cenovej ponuky na zavlažovací systém na svahu pred kostolom v MČ Bratislava-Čunovo

CP zavlažovací systém

Výzva na predloženie ponuky- „Príprava projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok- Vybudovanie novej materskej školy v MČ Bratislava-Čunovo“

Príprava projektového zámeru a žiadosti o NFP

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu objektu a jeho prestavbu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu – rekonštr.objektu a prestavba na zdrav.stredisko

MČ Bratislava-Čunovo vyhlasuje prieskum trhu na dodanie umývačky riadu do školskej jedálne pri MŠ v MČ BA-Čunovo

Bližšie info tu:  20160519085343

MČ Bratislava-Čunovo vyhlasuje prieskum trhu na rekonštrukciu strechy budovy Okál v MČ BA-Čunovo

Bližšie info tu:  Cenová ponuka – strecha Okál 2016

Prieskum trhu- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka Schengenská ulica v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu – chodník Schengenská ul.

Prieskum trhu- realizácia vypracovaného projektu dopravného značenia v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu- dopravné značenie

Prieskum trhu- vykonanie personálneho auditu- vyťaženosti pracovníkov Miestneho úradu v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Vyhlásenie prieskumu trhu- personálny audit

Prieskum trhu- ponuka na zavlažovací systém na svahu pred kostolom v MČ Bratislava -Čunovo

Prieskum trhu – závlaha kostolný kopec

Prieskum trhu – ponuka na demontáž a výmenu osvetlenia, podhľadu, montáž a inštaláciu klimatizácie v spoločenskej sále miestneho úradu Bratislava- Čunovo.

Výmena svietidiel podhľadu klimatizácie – sála MÚ

 

Súťažné podkladyNovostavba dvojgaráže – ul. Skýcovská  16/2v MČ Bratislava-Čunovo

Sút podklady_novostavba dvojgaráže (2)

 

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu funkčného využitia jestvujúceho objektu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu zdravotné stredisko

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie objektu dvojgaráž o rozmeroch 6,5 m  x  8 m v termíne do 02.09.2015 do 12,00 hod.

Areál Požiarnej zbrojnice

Prieskum trhu – PD garáž

 

Vypracovanie cenovej ponuky na zmenu spôsobu vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody v objekte hasičskej zbrojnice v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Hasičská zbrojnica-cenová ponuka

Prieskum trhu – Rekonštrukcia chodníka ul. Na hrádzi

Chodník Na hrádzi

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods.2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-o-vo-1-stvrtrok-2016

2. štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-o-vo-2-stvrtrok

3. štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-o-vo-3-stvrtrok

4.štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-4-stvrrok