/* */

IOMO

IOMO – integrované obslužné miesto

Čo je IOMO:

IOMO je integrované obslužné miesto občana, kde si občan môže na jednom mieste vybaviť list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné na právne účely.

Tieto doklady si už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na miestnom úrade v stránkových dňoch.

Občan sa pri vybavovaní preukazuje platným občianskym preukazom. Momentálne sa nedá požiadať o službu na základe splnomocnenia.

Bližšie informácie Vám poskytneme na miestnom úrade, prípadne telefonicky na čísle 02/ 62 85 06 21, prípadne 02/62 85 06 29.

CENNÍK SLUŽIEB:

List vlastníctva: 7,90 €

Výpis/odpis z registra trestov: 3,90 €

Výpis z obchodného registra 4,50 €