/* */

Poslanci

1. Ján Hátas – zástupca starostky, poslanec
jan@hatas.sk, 0905/446 555

2. Richard Bán – poslanec
riso.ban@gmail.com, 0911/558 709

3. Marián Krist – poslanec, sobášiaci
marian.krist@gmail.com, 0905/216 432

4. Ing. Richard Puchala – poslanec
richard.puchala@gmail.com, 0905/806 754

5. PaedDr. Martin Puhovich, PhD. – poslanec, sobášiaci
sposlovensko@gmail.com, 0911/640 100

6. Mgr. Jana Randíková – poslankyňa
jankarand@gmail.com, 0905/106 699

7. Ing. Monika Šomogyi – poslankyňa
kovasichova@gmail.com, 0915/149 051