/* */

Poslanci

1. Ján Hátas – zástupca starostky
jan@hatas.sk, 0905/446555
komisie : kultúrna, finančná,

2. Richard Bán – poslanec
riso.ban@gmail.com, 0911/558709
komisie : stavebná – predseda, kultúrna, finančná

3. Mária Broszová – poslanec
broszova.maria@gmail.com, telefón nezverejnený
komisie : kultúrna – predseda

4. Marián Krist – poslanec
marian.krist@gmail.com, telefón nezverejnený
komisie : ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ – predseda, finančná, stavebná

5. Ing. Lenka Maschkanová – poslanec
lenka.maschkanova@gmail.com, 0907/760991
komisie : finančná – predseda, kultúrna, stavebná,

6. Ing. Angelika Kodhajová – poslanec
mail nezverejnený, telefón nezverejnený
komisie : finančná, kultúrna, stavebná, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ

7. PaedDr. Martin Puhovich, PhD. – poslanec, sobášiaci
sposlovensko@gmail.com, 0911/640100
komisie : stavebná, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ