/* */

Farský úrad

Čunovský farský kostol sv. Michala z r. 1783 je neskorobarokovým jednoloďovým kostolom, ktorý stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Kostol je zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Sv. Michal, ktorého meno znamená kto je ako Boh?, je v Biblii zobrazený ako bojovník v prospech Boha a dobra v boji s diablom a silami zla.
Kostol je miestom, kde je prítomný Ježiš v Eucharistii a je miestom modlitby farského spoločenstva, ktoré posilnené Božím slovom a Oltárnou Sviatosťou vo svätej omši utvára Božiu rodinu. Tu sa z vody krstu rodia noví členovia Cirkvi a v pokornom pokání sa získava vo sviatosti zmierenia Božie milosrdenstvo, tu si snúbenci vysluhujú sviatosť manželstva.
Svätá omša je obetnou hostinou, v ktorej Ježiš hovorí v Slove a dáva sa za pokrm v chlebe. V našom kostole sa slúži po slovensky a chorvátsky.
V nedeľu sa koná sv. omša o 9:00 po slovensky, o 10:30 po chorvátsky a jeden krát v mesiaci o 12:00 po nemecky.
V týždni sa slúži omša každý deň. V pondelok sa spieva pri omši po maďarsky; v stredu, piatok a sobotu je slovenská sv. omša, v utorok a štvrtok je chorvátska sv.omša.
Farnosť spravuje farár ThDr. Marián Červený PhD. (tel. 62850686). Farský úrad čunovskej farnosti je na Sochorovej ulici 3, s vašimi žiadosťami sa obráťte na správcu farnosti na danej adrese najlepšie po telefonickom dohovore. Najvhodnejším časom je obrátiť sa na správcu po sv. omšiach.

Od apríla 2008 čunovská farnosť spolu s farnosťami Jarovce, Rusovce, Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka, Svätej rodiny, Vrakuňa a Podunajské Biskupice patria do dekanátu Bratislava – juh.

Dňa 9.júla 2011 sa spoločenstvo veriacich vydalo (skupina išla pešo) na púť do Bezenye k putovnej soške Panny Márie Mariazelskej klikni TU a pozri fotky“ .

V sobotu 3.9.2011 sme sa autobusom vybrali do kláštora Želiv.
klikni TU a pozri fotky“ . Prehliadka kláštora bola spojená s výkladom jeho histórie. Po sv.omši mal vdp. Marian Červený prednášku na tému jeseň života. Deň nám spríjemnili hudbou Čunovskí bećari.

Dňa 17.9.2011 bola skupina veriacich v Mariazell.
Do Viedne sme sa netradične vybrali vlakom dňa 22.10.2011 . Skupinu viedol vdp. Marian Červený. Dopoludnia sme mali prehliadku Stephansdom-u – majstrovskej gotickej stavby. Dominantou Stephansdom-u je 136 metrov vysoká Südturm. Popoludní sme si prezreli barokový zámok Schonbrunn, ceremoniálne priestory, nádherne vyzdobené salóny a izby cisárskej rodiny a prekrásne záhrady. klikni TU a pozri fotky“ . Deň bol bohatý nielen na historické pamiatky, ale aj na stretnutia s milými a priateľskými ľuďmi .
Ani tento rok sa nezaobišiel bez výroby adventných vencov, aby sme postupne, každú nedeľu na ňom zapálili jednu sviečku klikni TU „ .
A takto netradične sme ich v r. 2011 zapaľovali. Prvá sviečka klikni TU „>, druhá sviečka klikni TU „>, tretia sviečka klikni TU „> a štvrtá sviečka klikni TU „>.
Vianoce 2011 nám skrášlili deti Jasličkovou pobožnosťou klikni TU „>.
Dňa 4.5.2012, si hasiči uctili svojho patróna a po svätej omši položili kvety k soche sv. Floriána klikni TU „>.

Pastier.

Pán Boh si z ľudí vyberá muža
za svojho pastiera.
Jeden z tých mála vybraných
si z Božej vôle práve Ty…

Tak chráň si svoje malé stádo,
ktoré nech počúva Ťa rado.

Nech neublíži mu chlad a mráz –
veď Ty si jeho priateľ – Kňaz.

V srdci maj jednu veľkú zbraň:
láskou si hŕstku chráň.
Nech neutrpí nik škodu,
unavenému podaj vodu.

V dobrom i zlom ich neopusť
a stratu nikdy nedopusť.

Priveď ich všetkých k Prameňu,
kde nájdeš aj Ty odmenu.

Zlaté čestné vyznamenanie pre kňaza ThDr.Mariána ČervenéhoPhD.

Prezident Rakúskej republiky udelil Zlaté čestné vyznamenanie slovenskému farárovi ThDr. Mariánovi Červenému PhD. za zásluhy o rakúsku republiku. Toto vysoké vyznamenanie mu udelili 27. 1. 2014 na Veľvyslanectve Rakúskej republiky v Bratislave. ThDr. Marián Červený PhD. dostal ocenenie z rúk rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Dr. J. Markusa Wuketicha. „Kdekoľvek pôsobil, všade staval mosty medzi Rakúskom a Slovenskom. Jeho odhodlanie je pôsobivým dôkazom toho, že aj jednotlivec môže výrazne prispieť k budovaniu bilaterálnych vzťahov,“ zdôraznil veľvyslanec Wuketich.