/* */

Zdravotné služby

Všeobecný lekár pre dospelých v Rusovciach = ambulancia s tradíciou Skúsený všeobecný lekár pre dospelých s dlhoročnou praxou v odbore

MUDr. Michaela Fajtová, MPH

Vyšetrenia bez zbytočného čakania v čakárni !

*Všeobecná zdravotná starostlivosť = komplexný manažment pacienta

*Vyšetrenia bez čakania!

*Objednávanie na presný dátum a čas bez poplatku

*Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami –VšZP,Dôvera,Union

*Príjímame nových pacientov

*Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

Objednajte sa bez čakania a bez poplatku!

*Telefonicky alebo smskou na        0949 747 656

* Osobne počas ordinačných hodín: Pondelok, streda od 8:30 – 13:00

Utorok: od 12:00-17:00, štvrtok: od 11:00-16:00, piatok: 8:30-12:00

Praktikmed, spol. s r.o. , Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku v Rusovciach oproti kaštieľu, MHD č. 91 a 191

web:www.praktikmed.webs.com

Bezproblémové parkovanie !

Poskytujeme nasledovné služby:

-diagnostika a liečba akútnych ochorení ako akútne infekcie dýchacích ciest, močových ciest, bolesti chrbtice…

-diagnostika a liečba chronických ochorení

-iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s vysokým tlakom krvi

-iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s poruchami metabolizmu tukov

-laboratórne odbery – krv, moč, stolica, výtery

-CRP vyšetrenie

-EKG vyšetrenie    – Novinka!

-Predoperačné vyšetrenia – Novinka!

-Preventívne prehliadky

-otoskopické vyšetrenie *zhodnotenie potreby ďalšieho ORL vyšetrenia

-Očkovanie

-odporúčania na ďalšie odborné vyšetrenia ( RTG,USG…)

-predpis liekov a zdravotníckych pomôcok

-posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci

*vstupné, výstupné, periodické prehliadky

-posudzovanie spôsobilosti nosiť a držať strelnú zbraň a strelivo

* zbrojný preukaz

-posudzovanie spôsobilosti viesť motorové vozidlo, plavidlo

-posudzovanie spôsobilosti na prácu v potravinárstve

*zdravotný preukaz

posudzovanie spôsobilosti a vystavovanie potvrdení na štúdium, brigády, pobyt v zahraničí…

návrhy na kúpeľnú liečbu, adopciu a umiestnenie v DD,DSS

-vyšetrenia pre komerčné poisťovne

-návštevná služba imobilný pacientov plánovane po predchádzajúcom dohovore