/* */

Category Archives: Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa !61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a upustení od ústneho pojednávania -verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa !61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a upustení od ústneho pojednávania -verejná vyhláška scan0026...
Zobraz viac