Kategória archív pre "Úradná tabuľa" | Čunovo /* */

Category Archives: Úradná tabuľa

Návrh VZN o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk.dochádzky v ZŠ

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Čunovo č. 3/2017 zo dňa ..... 2017 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Návrh 3-2017 VZN o zápise detí do ZŠ ...
Zobraz viac