/* */

Výzva na vykonanie výrubu/ orezu stromov a iných porastov- verejná vyhláška

Spol. Davies s.r.o. v zastúpení ZSDiS, a.s. výzva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Čunovo na vykonanie výrubu / orezu stromov a iných porastov , ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy.

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Prílohy: grafické vyznačenie očíslovaných úsekov na ktorých sa výrub resp. orez stromov požaduje.

Verejná vyhláška- Čunovo

  

Poverenie Davies s.r.o.

Autor

Komentovanie je vypnuté.