/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa !61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a upustení od ústneho pojednávania -verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa !61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a upustení od ústneho pojednávania -verejná vyhláška scan0026...
Zobraz viac

Práca pre osobných asistentov.

Hľadáme osobných asistentov! Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím formou asistencie. Tá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so zdravotným postihnutím. Čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo s ním. Táto práca je veľmi flexibilná časom a lokalitou. Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78€/hodinu, individuálne prípadná dohoda možná. Naše služby a zápis v agentúre sú bezplatné. Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny. Ak Vás táto ponuka zaujala, ozvi sa na asistencia@omdvsr.sk, alebo na tel. 0948/529 976. Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976, mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk, www.osobnaasistencia.sk ...
Zobraz viac

Obmedzenie premávky školských spojov!

Vážená pani riaditeľka / Vážený pán riaditeľ, z dôvodu vysokej chorobnosti vodičov autobusov a tým nemožnosti zabezpečiť výpravu všetkých spojov na jednotlivých linkách, je Dopravný podnik Bratislava, a. s. nútený v dňoch 19. 2. 2018 až 2. 3. 2018 pristúpiť k obmedzeniu premávky MHD. Na niektorých linkách budú autobusy premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Toto obmedzenie sa týka aj linky č. 99, ktorej autobus zabezpečuje školské spoje č. 12 a 18. Keďže v prázdninovom grafikone tejto linky nie je zapracovaná prevádzka školských spojov, nie sme, bohužiaľ, schopní v uvedených dňoch zabezpečiť prevádzku týchto školských spojov. V uvedených dňoch školské spoje č. 12 a 18 nebudú premávať. Sme si vedomí, že týmto opatrením spôsobujeme žiakom a ich rodičom komplikácie. Ospravedlňujeme sa a prosíme o porozumenie. Školské spoje č. 12 a 18 budú opäť premávať po ukončení jarných prázdnin od 12. 3. 2018. Prosíme Vás o informovanie žiakov. Dopravný...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.