/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Oznámenie o začatí stavebného konania- Novostavba samostatných RD- Watsson

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o upustení od ústneho pojednávania "Novostavba samostatných rodinných domov" - Watsson ŠSU-166-2021-Ma-21 Oznámenie o začatí konania- Novostavba samostatných RD-Watsson-VV...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.