/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť elektrických vedí nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov. Výzva-okliesnenie stromov...
Zobraz viac

Odstávka elektrickej energie- oznam

Spol. západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 8.11.2019 v čase od 8.00-13.00 prerušená distribúcia elektriny na týchto uliciach: Hraničiarska, Na hrádzi, Petržalská, Ražná, Skýcovská, Turistická a Záhumenná Z uvedeného dôvodu bude miestny úrad mimo prevádzky....
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.