/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Uzatvorenie MŠ Cédrová ulica

Vzhľadom na veľmi vysokú chorobnosť pedagogických zamestnancov v predškolskom zariadení, mestská časť Bratislava-Čunovo v zastúpení Gabriely Ferenčákovej pristúpila k mimoriadnemu opatreniu uzavretiu Materskej školy Cédrová ulica 651/6 v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Čunovo od pondelka 30.1.2023 (vrátane) do piatka 3.2.2023 (vrátane), t.j. 5 za sebou idúcich kalendárnych dní. Toto opatrenie je vydané aj na základe odporúčania RÚVZ BA, nakoľko chorobnosť pedagogických zamestnancov presiahla hranicu 80%. Uvedené opatrenie vychádza z Metodického pokynu Ministerstva školstva č. 15/2005-R zo dňa 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, č. CD-2005-22772/34027-1:09, pričom opatrenia v ňom uvedené je možné aplikovať aj na iné akútne respiračné ochorenia, chrípku a chrípke podobných ochorenia ako aj na ochorenie COVID 19. Pred otvorením zariadenia je potrebné zabezpečiť dôkladné vyčistenie, dezinfekciu a vyvetranie všetkých priestorov MŠ. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 6.2.2023....
Zobraz viac

Pracovná ponuka

Spoločnosť Q-99 s.r.o., hľadá do svojho teamu skladníka. Miesto výkonu práce: Schengenská ulica, Bratislava-Čunovo Bližšie informácie: 0905 716 565...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.