cunovo Archive | Čunovo /* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

ÚPRAVA ÚRADNÝCH HODÍN

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na neklimatizované priestory a vysoké teploty v kanceláriách (teplota v kanceláriách dosahuje 30 a viac °C).bude miestny úrad MČ Bratislava-Čunovo otvorený dňa 15.8.2018 iba do 14 hod.. Ďakujeme za pochopenie....
Zobraz viac

ÚPRAVA ÚRADNÝCH HODÍN Dňa 13.8.2018 budú úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Čunovo skrátené do 14:00 hod..Toto opatrenie je vydané v súlade s § 4 ods. I Vyhlášky č. 544/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom pri práci....
Zobraz viac

Úprava stránkových hodín

ÚPRAVA ÚRADNÝCH HODÍN Od 6.8.2018 do 10.8.2018 budú úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Čunovo skrátené do 14:00 hod.. Toto opatrenie je vydané v súlade s § 4 ods. I Vyhlášky č. 544/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom pri práci.  ...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.