/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

POZVÁNKA NA RUSOVSKÝ VIANOČNÝ BLŠÁK PRE VŠETKÝCH

Milí Čunovčania, radi by sme vás pozvali na druhý RUSOVSKÝ BLŠÁK pre všetkých, ktorý sa bude konať v sobotu 9. decembra 2023 v priestoroch telocvične ZŠ v Rusovciach, vchod je z Kovácsovej ulice. Príďte si vychutnať príjemnú predvianočnú atmosféru.Vstup voľný V prípade záujmu o predajné miesto volajte na 0911 845 376 alebo píšte na FB Alexandra Klimek. Tešíme sa na vás! ...
Zobraz viac

Odvoz kuchynského bioodpadu – zmena intervalu

Spoločnosť OLO a.s. informuje občanov, že v týždni od 4.12.2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní. Odvoz kuchynského bioodpadu prebieha celoročne, pričom interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V intervale 1x za 7 dní sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 4. marca 2024. Odvozový deň si obyvatelia môžu skontrolovať na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/  Informácia je zverejnená aj na web stránke  https://www.olo.sk/od-4-decembra-sa-v-bratislave-bude-kuchynsky-bioodpad-odvazat-jedenkrat-za-tyzden-ide-o-sezonnu-zmenu-intervalu-odvozov/ Zároveň si občania môžu opakovane prevziať kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad v podateľni MÚ počas stránkových hodín.  ...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.