/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Oznámenie o začatí stavebného konania

UKSP–386/1-TX1/2024/C-Kri - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu elektrická prípojka a transformátor- realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja, stavebník: SVP, š.p. v zastúpení Ing. Simona Petrová UKSP–386-1-TX1-2024-C-Kri- Čun ozn SP SPV Elektrická prípojka a trafo vv...
Zobraz viac

ÚPRAVA PRACOVNÉHO ČASU

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky č. 99/2016 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a v zmysle Smernice starostky MČ č. 1/2017, dôjde k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo nasledovne: streda 10.07.2024 pracovná doba od 8.00 hod. do 12.00 hod. od 13.00 hod. do 14.hod....
Zobraz viac

Matrika- oznam

Od 01.07.2024 od 13,00hod. do 16,30hod. si každý pondelok na miestnom úrade v Čunove môžete vybaviť u p. Zrnekovej na oddelení matriky – narodenie, úmrtie a sobáš. Tel. kontakt 02/62 850 621, 0905 887 062....
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.