/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

2% dane z príjmu pre DHZ-o Čunovo

Venujte nám 2% dane z príjmu! Prečo? Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali - odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním pre DHZ Čunovo o nič neprichádzate. Aj keď nejde o veľký príspevok, pomôže nám v práci, ktorú robíme. Všetky tieto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov, ktoré su pri našej dobrovoľníckej práci nevyhnutné. Ako? Vypĺňanie údajov je podobné ako po minulé roky. Fyzické osoby: Je to ľahké. V prípade daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ, stačí vyplniť tlačivá – Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane je potrebné dať potvrdiť v mzdovej účtárni a obe tlačivá doručiť na Váš daňový úrad (jeho adresu Vám povedia v mzdovej účtárni). Tlačivá poskytneme na vyžiadanie. Ak daňové priznanie podávate sami, stačí vyplniť príslušné kolónky v daňovom priznaní. Tieto činnosti je potrebné uskutočniť do 31. marca 2019 ak si podávate daňové priznanie sami a do 30. apríla 2019 ak si podávate ročné zúčtovanie u zamestnávateľa. Za vašu ochotu vopred...
Zobraz viac

2 % dane v prospech Združenia priateľov Čunova

Združenie priateľov Čunova je príjemcom 2 % dane. Cieľom nášho občianskeho združenia je rozvíjanie všestranných aktivít v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania, športu a mládeže, ochrany prírody, sociálnej starostlivosti, podpory podnikania a obchodu, rekreácie, umenia, folkloristiky a ľudového umenia, verejnej správy, ktoré sú zamerané na podporu duchovného a materiálneho života občanov Bratislavy – Čunova a dunajského priestoru vytvoreného v rámci vodného diela Gabčíkovo.  Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu občianskeho združenia. Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov.  Budeme vďační ak o možnosti venovať 2 % dane v prospech Združenia priateľov Čunova dáte vedieť aj Vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Ďakujeme za Vašu priazeň. ZDRUŽENIE PRIATEĽOV ČUNOVA ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno (názov)
12 Združenie priateľov Čunova
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo
13 Bratislava, 851 10 Na... Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.