/* */

Opatrenie z dôvodu chorobnosti detí v MŠ

Vzhľadom na veľmi vysokú chorobnosť detí v predškolskom zariadení, mestská časť Bratislava-Čunovo v zastúpení Gabriely Ferenčákovej pristúpila k mimoriadnemu opatreniu  uzavretiu Materskej školy Cédrová ulica 651/6

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Čunovo

od stredy 7.2.2023 (vrátane) do piatka 9.2.2023 (vrátane),

t.j. 3 za sebou idúcich kalendárnych dní.

Toto opatrenie je vydané aj na základe odporúčania RÚVZ BA, nakoľko chorobnosť detí presiahla hranicu 70%.

140-2024-Sv-41 uzatvorenie MŠ Cédrová- chorobnosť

Autor

Komentovanie je vypnuté.