/* */

Category Archives: Aktuality

Pracovná ponuka

Mestská časť Bratislava-Čunovo ponúka pracovné miesto na pozíciu odbornej referentky miestneho úradu Čunovo. Náplň práce: agenda dane, pokladňa, evidencia zmlúv, overovanie Požadované vzdelanie: úplné stredné s maturitou – ekonomické zameranie Termín nástupu: 17.06.2024 Platobné podmienky podľa Zákona č. 553/2003...
Zobraz viac

OLO a.s. informuje: Distribúcia modrých a žltých vriec na triedený zber

Spol. OLO a.s. informuje, že od mája bude postupne distribuovať vrecia na triedený zber vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Balíčky so žltými a modrými rolkami dodáme zapojeným rodinným domom do konca novembra. Harmonogram spolu s ďalšími informácia nájdete na https://www.olo.sk/distribucia-zltych-a-modrych-vriec-pre-rodinne-domy-v-roku-2024/  ...
Zobraz viac

Stojisko kontajnerov-oznam

Stojisko kontajnerov na ulici Na hrádzi bude dňa 26.4. 2024 otvorené od 14.00-17.00 hod. a dňa 27.4.2024 bude otvorené od 8.00-13.00 hod. zároveň na ňom v čase od 8.00-10.00 hod. prebehne zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok. Od dnešného dňa je potrebné potvrdiť novému pracovníkovi trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Čunovo predložením občianskeho preukazu. Podmienky zberu NO finál...
Zobraz viac

Odvoz odpadu počas sviatkov 1.mája a 8.mája

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (stredy) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na https://www.olo.sk/pocas-statnych-sviatkov-1-5-a-8-5-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/  ...
Zobraz viac