/* */

Category Archives: Aktuality

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané!

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Vypaľovanie starých trávnych porastov bolo v dávnejšej minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých pozemkov. Predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare zapríčinia. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i presýchanie, napomáha sa rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravnú základňu vyšších živočíchov, a tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri "riadenom vypaľovaní" a tiež úmyselným podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia...
Zobraz viac

Oznam-odpočet plynu

Vážení občania oznamujeme Vám , že počas nasledujúceho víkendu budú pracovníci spoločnosti SPP vykonávať odpočet plynových zariadení. V prípade, že nebudete doma, nechajte na viditeľnom mieste lístok s číslom plynomeru a aktuálnym stavom....
Zobraz viac

Tlačová správa spoločnosti OLO

Bratislavská mestská spoločnosť OLO prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu. K najčastejším príčinám nevykonania odvozu odpadu totiž patrí práve nesprístupnenie zberných nádob a stanovíšť zberných nádob. Viac informácií nájdete v prílohe. TS_OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob    ...
Zobraz viac

Pozvánka verejné zhromaždenie

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa uskutoční dňa 11.03. 2019  o 18.00 hod. v spoločenskej sále MÚ  s programom:
  • zmena školského obvodu
  • výstavba novej materskej školy a prevádzka súčasnej MŠ
  • rozšírenie vstupnej komunikácie Petržalská ul.
  • Schengenská ul.
  • verejný priestor Zobová
  • rôzne
za Vašu aktívnu účasť Vám vopred ďakujeme. Gabriela Ferenčáková starostka  MČ Bratislava-Čunovo a poslanci  miestneho zastupiteľstva...
Zobraz viac

Pracovná ponuka

Materská škola Čunovo hľadá na zastupovanie počas dlhodobej PN pracovníčku na upratovanie s nástupom od 11.3.2019 Bližšie informácie získate v MŠ, Hraničiarska 101/81...
Zobraz viac