/* */

Category Archives: Aktuality

Oprava vozovky

Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) začne v pondelok  18.5.2020 opravovať prepad na Hraničiarskej ulici v MČ Čunovo v úseku od Skýcovskej ulice po zastávku MHD kostol a následne bude pokračovať v opačnom smere  s opravou  úseku od zastávky MHD kostol po Petržalskú ulicu, 1 jazdný pruh. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je 31.5.2020.  
  • celkovo sa jedná o opravu cca 2105 m2 komunikácie
  • oprava zahŕňa cca 1/2 šírky komunikácie (1 jazdný pruh) pričom dĺžka opravy je cca 500 m
  • oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky, položení nového  asfaltového krytu a vyspravení prepadov na komunikácií
  • v rámci prác bude tiež vyspravený prepad na komunikácií v opačnom smere Hraničiarskej ulice (od Skýcovskej po zastávku MHD)
  • premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.
  Realizátor prác: Pittel + Brausewetter s.r.o., Ing. Tomáš Lučanský, Dopravné značenie zabezpečuje: Ing. Tomáš Lučanský   Link na opravu Začiatok úseku:  https://goo.gl/maps/LeQze8gb5VDosCj37 Koniec úseku:  https://goo.gl/maps/EJSHkL9dZoz2AFec8 Prepad pri križovatke so Skýcovskou: https://goo.gl/maps/tuY6Uko56yRoSsDA8...
Zobraz viac

Lekáreň Melrose

Lekáreň Melrose, Starorímska 14, Rusovce Zmena otváracích hodín do pôvodných časov, čiže : Pondelok-Piatok:  8.00 – 18.00  s nariadenou sanitačnou prestávkou v čase 13.00 – 13.30 hod. Sobota: 8.00 – 12.00  ...
Zobraz viac

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok – 30.5.2020

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 30.5.2020 od 8.00-10.00 hod. na zbernom dvore na ulici Na hrádzi  za nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.  Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel....
Zobraz viac

Oprava komunikácií – oznam

Magistrát hl.mesta plánuje v termíne od 11.-31.5.2020 realizovať v MČ Bratislava-Čunovo opravu nasledujúcich úsekov komunikácie:
  • Hraničiarska ul. - od zast. Pri kostole v smere do mesta-oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS,
  • Hraničiarska ul. - od Skýcovkej po zast. MHD Pri kostole  - oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS,
  • Petržalská ul. - v odbočení z Hraničiarskej smer do mesta - oprava jamy pozdĺž komunikácie Petržalská ul.
Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri pohybovaní sa na opravovaných úsekoch,  o rešpektovanie prenosných dopravných značiek a vodičov parkujúcich vozidiel aby svoje motorové vozidlá preparkovali....
Zobraz viac

Zberný dvor 8.-9.5.2020- oznam

Zberný dvor na ul. Na hrádzi bude dňa 8.5.2020 (piatok) zatvorený- štátny sviatok Deň víťazstva nad fašizmom dňa 9.5.2020 (sobota) bude otvorený od 8.00-13.00 za sprísnených bezpečnostných opatrení, vstup len s rúškom!...
Zobraz viac

Zberný dvor 1-2.5.2020

Zberný dvor na ul. Na hrádzi bude dňa 1.5.2020 (piatok) zatvorený- Sviatok práce dňa 2.5.2020 (sobota) bude otvorený od 8.00-13.00 za sprísnených bezpečnostných opatrení, vstup len s rúškom!...
Zobraz viac