/* */

Miestny úrad

adresa:

Miestny úrad Bratislava-Čunovo

Hraničiarska 144/22

851 10 Bratislava

IČO: 00641243

DIČ: 20 20 936 885

č.ú.: IBAN: SK57 0200 0000 0000 0162 1052

 

Zamestnanci miestneho úradu, ich kontakty a úlohy, ktoré vykonávajú. Tu nájdete koho osloviť pri konkrétnych požiadavkách.

 

Starostka

Gabriela Ferenčáková

Email: cunovo@mc-cunovo.sk

Telefón: +421 (2) 62 850 629, +421 903 808 153

 

Sekretariát starostky, podateľňa, civilná ochrana, miestny rozhlas, overovanie

Mgr. Monika Švábeková

Email: miestnyurad@mc-cunovo.sk

Telefón: +421 (2) 62 850 629,

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Ľubica Maasová

Email: maasova@mc-cunovo.sk

Telefón: +421 (2) 62 850 629, +421 905 887 062

 

Sociálne veci, ohlasovňa pobytu, životné prostredie-výrub drevín, súpisné čísla, personalistika a mzdy, drobné stavby, vodné stavby-studne, zriadenie vjazdu, školstvo, overovanie

Mgr. Jana Bánová

Email: banova@mc-cunovo.sk

Telefón: +421 (2) 62 850 621, +421 905 887 062

 

Majetok, cintorín, rozpočet, overovanie

Mária Broszová

Email: broszova@mc-cunovo.sk

Telefón: +421 (2) 62 850 621, +421 905 887 062

 

Pokladňa, matrika, ohlasovňa pobytu, verejné obstarávanie, daň za psa, verejné priestranstvá, rybárske lístky, zmluvy, overovanie

Renáta Kovašichová

Email: kovasichova@mc-cunovo.sk

Telefón: +421 (2) 62 850 621, +421 905 887 062

 

Osoba zodpovedná podľa zákona na ochranu osobných údajov

JUDr. Ondrej Beracka

Email: ondrej.beracka@akfp.sk

 

Detský folklórny súbor – Čunovský kŕdeľ

Richard Szabó

Email: dfs@mc-cunovo.sk

Telefón:

Autor

Komentovanie je vypnuté.