/* */

OLO a.s.- mimoriadne opatrenia

MIMORIADNE OPATRENIA V OLO a. s. V SÚVISLOSTI S COVID-19

V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území hlavného mesta naša spoločnosť prijala nasledovné opatrenia s cieľom spolupracovať s ostatnými inštitúciami a zabrániť tak šíreniu vírusu.

  • Zberný dvor spoločnosti OLO a. s. na Starej Ivanskej ceste 2 bude zatvorený

od 12. 3. 2020 až do odvolania.

  • Zákaznícke centrum na Ivanskej ceste 22 bude od 11. 3. 2020 až do odvolania v prevádzke iba v telefonickom a online režime.
  • V Spaľovni Bratislava nebude odpad od nezazmluvnených zákazníkov odoberaný od 12. 3. 2020 až do odvolania. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že odpad neodoberáme celoplošne z dôvodu technologickej odstávky Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) – Spaľovne Bratislava od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

OLO a. s. zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu podľa platného harmonogramu – bez zmien.

O zmenách Vás budeme pravidelne informovať na www.olo.sk.

Ďakujeme pekne za pochopenie.

Autor

Komentovanie je vypnuté.