/* */

Opatrenia MČ Bratislava-Čunovo schválené krízovým štábom

Navrhované opatrenia zo zasadnutia krízového štábu MČ Bratislava-Čunovo zo dňa 11.3.2020:

 1. V zmysle dohody BSK a mestských častí je od 10.3.2020 do 16.3.2020 uzatvorené predškolské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Čunovo na Hraničiarskej ul., multifunkčné ihrisko, detské ihriská a športový areál
 2. Odporúča uzatvoriť súkromné predškolské zariadenia na území MČ.
 3. Odporúča zrušiť  všetky kultúrne a spoločenské akcie v priestoroch spadajúcich do správy mestskej časti až do odvolania.
 4. Odporúča rešpektovať oznámenie Konferencie biskupov Slovenska o zrušení bohoslužieb do 23.3.2020
 5. Odporúča uzatvoriť súkromné prevádzky a zariadenia, kluby, či spolky a podobne na území MČ Bratislava-Čunovo, kde dochádza k stretávaniu sa väčšieho počtu osôb.
 6. Odporúča zrušiť zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva a zasadnutia miestneho zastupiteľstva do odvolania.
 7. Odporúča obmedziť prácu pracovníkov miestneho úradu na neosobné poskytovanie služieb – prostredníctvom telefónu a elektronických médií.
 8. Odporúča vykonať dezinfekciu všetkých priestorov v majetku MČ.
 9. Obyvateľom MČ sa odporúča, aby:
 • v obmedzenej a iba v nevyhnutnej miere navštevovali nákupné centrá a obchody,
 • necestovali ani v rámci Slovenska, ani do zahraničia, odložili všetky návštevy a neprijímali návštevy u seba doma,
 • nezúčastňovali sa spoločenských podujatí kde sa očakáva väčší počet účastníkov , nenavštevovali knižnice, plavárne, sauny, wellness zariadenia a pod.,
 • sledovali úradnú tabuľu a web stránku MČ Bratislava-Čunovo (cunovo.eu), facebookovú stránku, na ktorej budú pravidelne zverejňované aktuálne informácie o vývoji situácie,
 • dbali na osobnú hygienu, zostali doma, keď sa necítia dobre, telefonicky kontaktovali lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS ak sa u nich prejavia príznaky ochorenia COVID-19 (viac na web stránke),
 • boli zodpovední k ostatným obyvateľom – dodržiavaním hygienických odporúčaní zverejňovanými relevantnými inštitúciami

Autor

Komentovanie je vypnuté.