/* */

Oznam- domový odpad

Prosíme občanov, aby komunálny domový odpad nenechávali pri zberných nádobách umiestnených na verejných priestranstvách, na Hraničiarskej ul., ul. Na hrádzi, Záhumennej a Novosadnej ul., ale aby si ho ukladali do vlastných zberných nádob vo svojich nehnuteľnostiach.

Autor

Komentovanie je vypnuté.