/* */

Oznam- ponuka práce

K termínu 01.09.2024, prípadne podľa dohody, mestská časť Bratislava-Čunovo ponúka pracovné miesto na pozíciu na plný pracovný úväzok hlavný/a kuchár/ka v materskej škole na ul. Hraničiarska 101/81, 851 10  Bratislava-Čunovo.

Kvalifikačné predpoklady:

– vyučený/á v odbore s výučným listom

– zaučený/á kuchár/ka s odbornou spôsobilosťou

– zdravotný preukaz

Požiadavky na uchádzača:

– bezúhonnosť

– manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť

– skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného stavu stravníkov

a platných materiálno-spotrebných noriem a jedálneho lístka

Prax v odbore min. 5 rokov.

Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Čunovo

Hraničiarska 144/22

851 10  Bratislava

mailom na adresu:    sj@mc-cunovo.sk

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne, tel.: 0910 851 629

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.