/* */

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty 1/2 triedy Balkánska – Rusovce

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty 1/2 triedy Balkánska

 Oznamujeme Vám, že správca komunikácie Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (na základe povolenia Okresného úradu Bratislava  č. OU-BA-OCDPK2-2017/074642 zo dňa 16.8.2017)
bude v dňoch
od 18.8.2017, v čase od 10 hod.  do 23.8.2017, v čase do 5 hod.

asfaltovať povrch ulice Balkánska postupne v oboch smeroch, a to od ulice Maďarská až po kostol sv. Víta. Uvedený úsek bude vyznačený dočasným dopravným značením a v čase špičky riadený políciou. Žiadame obyvateľov a vodičov o zvýšenú pozornosť na tomto úseku. Ďakujeme za pochopenie.

Autor

Komentovanie je vypnuté.