/* */

Upozornenie!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava z dôvodu nálezu uhynutého pozitívne testovaného voľne žijúceho vtáka na Antickej ulici v Rusovciach, žiada občanov o nahlásenie počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií do podateľne MÚ Bratislava-Čunovo alebo telefonicky na číslo 02/62 85 06 29 do 31.5.do 12.00 hod..

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.