/* */

Úprava úradných hodín

ÚPRAVA ÚRADNÝCH HODÍN

Od pondelka 30.7.2018 do stredy 1.8.2018 budú úradné

hodiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Čunovo skrátené do 14:00 hod..

 

Toto opatrenie je vydané v súlade s § 4 ods. I Vyhlášky č.

544/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou

teplom pri práci.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.