/* */

Úrad verejného zdravotníctva- verejná vyhláška

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.