/* */

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť elektrických vedí nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

Výzva-okliesnenie stromov

Autor

Komentovanie je vypnuté.