/* */

Pozvánka 20. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka 20. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Čunovo na 19.4.2018 o 17.00 hod..
Pozvánka 20. MZ 19.4.2018

Autor

Komentovanie je vypnuté.