/* */

Diaľnica D2- križovatka Bratislava-Čunovo- zaslanie zámeru

Diaľnica D2- križovatka Bratislava-Čunovo- zaslanie zámeru

Do predmetného zámeru je možné nahliadnuť v podateľni MÚ Bratislava-Čunovo počas stránkových hodín.

1042 2016 diaľnica D2- VV

Autor

Komentovanie je vypnuté.