/* */

Doručenie písomnosti- Denis Kocinec

Prosíme občana:

 Denis Kocinec

 aby si vyzdvihol

doručenú písomnosť

v podateľni Miestneho úradu

Bratislava – Čunovo.

Autor

Komentovanie je vypnuté.