/* */

Návrh VZN

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy,  určuje výšku a spôsob úhradu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo

návrh VZN MŠ 2019 def-1

Autor

Komentovanie je vypnuté.