Oznámenie o predaji pozemku par.č. 694/57 v k.ú. Čunovo /* */

Autor

Komentovanie je vypnuté.