/* */

Verejná vyhláška- Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Ostatné subjekty Bratislava a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2016-2025

1087 2015 VV OU-lesy

Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Ostatné subjekty Bratislava  a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2016-2015

Autor

Komentovanie je vypnuté.