/* */

Odvoz odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas Veľkého piatka (7. apríla 2023) prebiehať  bez zmeny, a teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

 

Jedným z dvoch dní v roku, kedy spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je Veľkonočný pondelok.

Na Veľkonočný pondelok (10. apríla 2023) sa odvoz odpadu nevykonáva. Náhradné odvozy za Veľkonočný pondelok prebehnú od 11. 4. do 15. 4. 2023 podľa rozpisu v tabuľke https://www.olo.sk/easter/

 

Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na https://www.olo.sk/harmonogram-odvozu-odpadu-a-sluzby-olo-pocas-velkonocnych-sviatkov-2023/

Autor

Komentovanie je vypnuté.