/* */

Oznam- odvoz odpadu

Odvoz komunálneho odpadu je podľa informácií spoločnosti OLO a.s. z dôvodu predchádzajúcich sviatkov omeškaný a bude vykonaný v priebehu dnešného dňa.

Autor

Komentovanie je vypnuté.