/* */

Cintorín

Miestny cintorín bude v mesiaci január a február 2022 otvorený do 18.00hod..

Miestny cintorín bude v termíne od 29.10.2019 do 11.11.2019 otvorený do 21.00 hod..

Miestny cintorín bude v termíne od 29.10.2018 do 11.11.2018 otvorený do 21.00 hod..