/* */

Rozpočet

Návrhy:

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky, 2025, 2026

Návrh rozpočtu na r. 2024 – VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na r. 2024 – PRÍJMY

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025

Návrh rozpočtu – PRÍJMY – 2023

Návrh rozpočtu – VÝDAVKY – 2023

 

Návrh rozpočtu  na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024

Návrh-príjmy 2022

Návrh-výdavky 2022

 

Návrh rozpočtu na r. 2021 a očakávaná skutočnosť plnenia a čerpania rozpočtu MČ Bratislava-Čunovo k 12/2020

príjmy

výdavky

 

Návrh-výdavky 2020

Návrh-príjmy 2020

Záverečný účet MČ za rok 2018 – návrh

Návrh príjmy 2019

Návrh výdavky 2019

PDF Rozp. VÝDAVKOV návrh na 2018 -veľká tab.1

PDF Rozp. PRÍJMOV – návrh na 2018 -veľká tabuľka 1

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017, zverejnené 26.02.2015

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2015, zverejnené26.02.2015

príjmy 2016-1.12.2015 – Návrh príjmov na rok 2016

výdavky 2016-1.12.2015 – Návrh výdavkov na rok 2016

navrh-prijmy-2017-zverejnenie

navrh-vydavky-2017-zverejnenie

 

Schválené:

Schválený rozpočet príjmov na r. 2024

Schválený rozpočet výdavkov na r. 2024

 

Schválený rozpočet – Príjmy – 2023

Schválený rozpočet – Výdavky – 2023

 

Schválený-príjmy 2022

Schválený-výdavky 2022

 

Schválený-príjmy 2021

Schválený -výdavky 2021

 

Schválený-príjmy 2020

Schválený-výdavky 2020

 

Rozpočet-Schválený výdavky 2019

Rozpočet-Schválený príjmy 2019

 

schválený Rozp. PRÍJMOV na 2018

schválený Rozp. VÝDAVKOV na 2018

 

Návrh+schválený-príjmy 2017 zverejnenie + MZ

Návrh+schválený-výdavky 2017 zverejnenie + MZ

 

príjmy-2016 

výdavky-2016 

 

Evidencia rozpočtových opatrení 2015

Schválený rozpočet príjmov na rok 2015 (s výhľadom na roky 2016 – 2017)

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2015 (s výhľadom na roky 2016 – 2017)

Schválený rozpočet príjmov na rok 2014 (s výhľadom na roky 2015 – 2016)

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2014 (s výhľadom na roky 2015 – 2016)

príjmy-2015 zmena 2.

výdavky-2015 zmena 2.

príjmy-2015 zmena 3.

výdavky-2015 zmena 3.

Čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2021

čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 – príjmy skutočnosť

čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 výdavky-2015 skutočnosť

príjmy-2016 stav k 30.06.2016

výdavky-2016 stav k 30.06.2016

 

Rozpočtové opatrenia

EVIDENCIA RO r. 2023

EVIDENCIA RO r. 2022

EVIDENCIA RO r. 2021

EVIDENCIA RO r. 2020

EVIDENCIA RO r.2019

EVIDENCIA RO 2018

Evidencia RO za r.2017

Kópia – Evidencia rozpočtových opatrení 2015

Evidencia rozpočtových opatrení 2016

 

RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 6 RO č. 7 RO č. 8 RO č. 10 RO č. 11 RO č. 13 RO č. 14 RO č. 15 RO č. 16 RO č. 18 RO č. 19 RO č. 21 RO č. 22 RO č. 23 RO č. 25 RO č. 26 RO č. 27 RO č. 28 RO č. 29 RO č. 30 RO č. 31 RO MZ č. 4,5 RO MZ č. 9 RO MZ č. 12 RO MZ č. 17 RO MZ č. 20 RO MZ č. 24