/* */

DFS Čunovský kŕdeľ

slm-fb-icon


dfs_cunovsky_krdel_res

dfs_cunovsky_krdel_logo

Občianske združenie –  Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

Zaregistrované na MV SR – Sekcia verejnej správy: VVS/1-900/90-49921

 

OZ DFS Čunovský kŕdeľ 

web: www.cunovskykrdel.sk

email: info@cunovskykrdel.sk

 

 

Umelecká vedúca OZ DFS ČK                                        Predseda OZ DFS ČK

Mgr. Mária Straková                                                           Ing. Richard Szabó

tel.: +421 0907 754555                                                      tel.: +421 0908 937434

 

 

Názov: OZ Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

Sídlo: Na hrádzi 161/9, 851 10 Bratislava 59

Korešpondenčná adresa: Morušová 11, 851 10  Bratislava

IČO: 50609661

DIČ: 2120396256

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK83 0200 0000 0037 6063 6558

v zastúpení: Ing. Richard Szabó, predseda OZ