/* */

Starostka

Starostka Mestskej časti Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková

 cunovo@mc-cunovo.sk

ferencakova@mc-cunovo.sk

telefonický kontakt: 0903 808 153

                                    02/62 85 06 29