/* */

Záverečný účet, výročné a hodnotiace správy

 

Návrhy:

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2023-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2022-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2021 -návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2020 -návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2019-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok – 2018-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2017 – návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2016

Záverečný účet za rok 2014-Čunovo-návrh

výdavky-PR-2014-hodnotenie

Záverečný účet za rok 2015-Čunovo_posledná verzia

Hodnotiaca správa

Návrh Záverečného účtu MČ Čunovo za rok 2016

Správa audítora

Návrh záverečného účtu príjmov a výdavkov 2016

 

Schválené:

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2023

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2022

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2021

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2020

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2019-schválený

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2018

Záverečný účet MČ Čunovo za rok – 2017

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2016

Záverečný účet za rok 2015- Čunovo

Záverečný účet za rok 2014-Čunovo

 

 

Výročná správa:

Výročná správa – 2023

Výročná správa – 2022

Výročná správa MČ Čunovo za rok -2021

Výročná správa MČ Čunovo za rok -2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa MČ Čunovo 2018

Výročná správa MČ Čunovo za rok 2017

Výročná správa MČ Čunovo za rok_2016

Výročná_správa_2015-BA-Cunovo

Výročná_správa_2014-BA-Cunovo

 

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa – príjmy 2023 – skutočnosť

Hodnotiaca správa – výdavky 2023 – skutočnosť

 

Hodnotiaca správa – príjmy 2022 – skutočnosť

Hodnotiaca správa – výdavky 2022 – skutočnosť

 

Hodnotiaca správa – príjmy 2021 – skutočnosť

Hodnotiaca správa – výdavky 2021 – skutočnosť

 

Hodnotiaca správa – príjmy-skutočnosť 2020

Hodnotiaca správa – výdavky-skutočnosť 2020

 

Hodnotiaca správa – príjmy 2019

Hodnotiaca správa- výdavky 2019


PDF hodn.správa – schválená verzia Rozp. VÝDAVKOV návrh na 2018 – kópia

PDF hodn.správa – schválená verzia Rozp. PRÍJMOV – návrh na 2018