/* */

Záverečný účet, výročné a hodnotiace správy

 

Návrhy:

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2022-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2021 -návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2020 -návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2019-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok – 2018-návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2017 – návrh

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2016

Záverečný účet za rok 2014-Čunovo-návrh

výdavky-PR-2014-hodnotenie

Záverečný účet za rok 2015-Čunovo_posledná verzia

Hodnotiaca správa

Návrh Záverečného účtu MČ Čunovo za rok 2016

Správa audítora

Návrh záverečného účtu príjmov a výdavkov 2016

 

Schválené:

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2022

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2021

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2020

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2019-schválený

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2018

Záverečný účet MČ Čunovo za rok – 2017

Záverečný účet MČ Čunovo za rok 2016

Záverečný účet za rok 2015- Čunovo

Záverečný účet za rok 2014-Čunovo

 

 

Výročná správa:

Výročná správa MČ Čunovo za rok -2021

Výročná správa MČ Čunovo za rok -2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa MČ Čunovo 2018

Výročná správa MČ Čunovo za rok 2017

Výročná správa MČ Čunovo za rok_2016

Výročná_správa_2015-BA-Cunovo

Výročná_správa_2014-BA-Cunovo

 

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa – príjmy-skutočnosť 2020

Hodnotiaca správa – výdavky-skutočnosť 2020

 

Hodnotiaca správa – príjmy 2019

Hodnotiaca správa- výdavky 2019


PDF hodn.správa – schválená verzia Rozp. VÝDAVKOV návrh na 2018 – kópia

PDF hodn.správa – schválená verzia Rozp. PRÍJMOV – návrh na 2018