/* */

Prieskum trhu

Prieskum trhu na vypracovanie cenovej ponuky- revízia elektroinštalácie, bleskovodov a spotrebičov v budovách MÚ a vystavenie revíznych správ

prieskum trhu – revízie elektro

 

 

Prieskum trhu-vypracovanie cenovej ponuky- výkon zimnej údržby ciest III. a IV. triedy v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavby: Detské dopravné ihrisko v areáli MŠ Cédrová ul., Čunovo, Objekt: Spevnená plocha

Výzva – prieskum trhu

príloha k výzve

MŠ ZoD detské dopravné ihrisko

Výkaz výmer

MC CUNOVO DDI VYT

MC CUNOVO DDI TS

MC CUNOVO DDI TDZ

MC CUNOVO DDI SIT

MC CUNOVO DDI REZ

 

 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zavlažovacieho systému a montáž betónovej šachty pre čerpaciu techniku v areáli Materskej školy, Cédrová 6, Bratislava-Čunovo

Všeobecná informácia o uchádzačovi
Výkaz výmer
Prieskum trhu – závlaha
Projekt


Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stravovania detí a zamestnancov MŠ , Cédrová 6, Bratislava-Čunovo

Výzva- CP- stravovanie MŠ Cédrová
prílohy k CP
Zmluva- stravovanie


Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu spoločenskej sály kultúrneho domu a projektovej dokumentácie prístavby nového výťahu do spoločenskej sály – kultúrneho domu v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu- vypracovanie CP- rekonštrukcia spoločenskej sály a PD prístavby výťahu


Vypracovanie cenovej ponuky na dodávateľa elektrickej energie pre objekty mestskej časti Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu- dodávateľ elektrickej energie pre objekty MČ


Zimná údržba – prieskum trhu

Výzva na predloženie ponúk – spevnené plochy a oplotenie areálu MŠ

Referencia
Prílohy č. 1 a č. 2
12211 – Výstavba materskej školy Čunovo zadanie
Výzva na predloženie ponúk – spevnené plochy a oplotenie areálu MŠ

Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou- motorová kosačka
vyhlásenie prieskumu trhu -motorová kosačka


Prieskum trhu – vykonávanie zimnej údržby ciest v MČ Bratislava-Čunovo
Prieskum trhu- zimná údržba ciest


Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou
Vyhlásenie prieskumu trhu- motorové vozidlo


Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou – stavebný dozor „Výstavba MŠ Bratislava-Čunovo“
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou- stavebný dozor -výstavba MŠ


Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- rekonštrukcia chodníka Záhumenná ul.
Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- rekonštrukcia chodníka Záhumenná ul.
Zadanie rekonštrukcia chodníka
cenová ponuka- Záhumenná chodník


Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- rekonštrukcia chodníkov

Prieskum trhu -rekonštrukcia chodníkov
Rekonštrukcia chodníka-zadanie – zverejnené
Priloha 1_Cenová ponuka


Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- zimná údržba

prieskum trhu- zimná údržba 2019-2020
Príloha k prieskumu trhu- zimná údržba 2019


Výzva na predloženie ponúk s nízkou hodnotou – Sklad MTZ dobrovoľného hasičského zboru

Príloha 4a)_Sklad DHZ- PD elektroinštalácia

Príloha 4a)_Sklad DHZ- technická správa

Príloha 4a)_StavebPovolenie_PožiarnaZbrojnica_Sklad

Príloha 4a)-Právoplatné stavbené povolenie sklad DHZ

Príloha 4b) Výkaz-Výmer

Príloha 4b) Výkaz-Výmer

Príloha 5_Zmluva_o_dielo

Prilohy_1 až 3Čunovo

Výzva_Stavebné Práce_Sklad MTZ-Čunovo


Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona 343/2015 Z.z. – Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby základnej školy v MŠ Bratislava-Čunovo

ZŠ Príloha č. 7c) KOORDINACNA SITUACIA OBJEKT VRATANE VNUTORNYCH INSTALACII (1) ZŠ Príloha č. 7c) KOORDINACNA SITUACIA OBJEKT VRATANE VNUTORNYCH INSTALACII (2) ZŠ Príloha č. 7c) KOORDINACNA SITUACIA OBJEKT VRATANE VNUTORNYCH INSTALACII (3) ZŠ Priloha_4_Zmluva_o_dielo_Čunovo ZŠ Priloha_4_Zmluva_o_dielo_Čunovo ZŠ Prílohy_ 5 a 6_Výzvy_ZŠ Čunovo-ČP ZŠ Prilohy_1 až 3_Výzvy_ZŠ Čunovo ZŠ Výzva_Projekt_dokumentacia_ZŠ Čunovo

Otázky a odpovede – Vysvetlenie poskytnuté uchádzačom k zákazke „Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby základnej školy v MŠ Bratislava-Čunovo“

Zákazka s nízkou hodnotou-stavebné práce- Sklad MTZ pre dobrovoľný hasičský zbor v Čunove

556-2019-právoplatné USKP-222-TX1-2019-J-Ba-1- stavbené povolenie sklad DHZ Príloha 4a)_Sklad DHZ- PD elektroinštalácia Príloha 4a)_Sklad DHZ- technická správa Príloha 4a)_StavebPovolenie_PožiarnaZbrojnica_Sklad Príloha 4b) Výkaz-Výmer Príloha 4b) Výkaz-Výmer Príloha 5_Zmluva_o_dielo Prilohy_1 až 3Čunovo Výzva_Stavebné Práce_Sklad MTZ-Čunovo

 

Prieskum trhu- konzultačná a poradenská činnosť , právna pomoc
Prieskum trhu- konzultačná, poradenská a právna pomoc

Výzva na predloženie cenovej ponuky
vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu suterénu a podkrovia v objekte Okál

Výzva na predloženie CP- prestavba suterénu a podkrovia v objekte Okál

Prieskum trhu-výroba a montáž kovového schodiska na budove okálu

Prieskum trhu- kovové schodisko- výroba a montáž

 

Prieskum trhu- výmena okien a vchodových a garážových dverí na budove okálu

prieskum trhu- výmena okien a dverí

 

Prieskum trhu- zimná údržba

Prieskum trhu-zimná údržba

Prieskum trhu- rekonštrukcia vykurovania bez výmeny kotla v objekte bývalého zdravotného strediska

Prieskum trhu-rekonštrukcia vykurovania -okál

Prieskum trhu- stavebné práce na objekte bývalého zdravotného strediska

Prieskum trhu- stavebné práce

Prieskum trhu- prenájom priestorov zdravotného strediska

Prieskum trhu- prenájom priestorov zdravotného strediska

Prieskum trhu -rekonštrukcia vykurovania

Prieskum trhu-rekonštrukcia vykurovania

Prieskum trhu- vypracovanie návrhu a projektu expozície Ekocentrum Čunovo v Bratislave
Prieskum trhu -projekt expozície Ekocentrum
Návrh expozície Ekocentrum Čunovo
Historická expozícia

Prieskum trhu – Vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorský prieskum v objektoch Kaštieľ a fasáda Sýpka v dvoch etapách
Vypracovanie cenovej ponuky

Prieskum trhu – spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu NKP a jej adaptáciu na Ekocentrum
Vyzva_Cunovo_NKP_aktual_1_sledovanie_zmien
Vyzva_Cunovo_NKP_aktual_1_final

Vyzva_Cunovo_NKP
Prilohy_1-2_Cunovo_NKP
Priloha_3_Navrh_zmluvy_o_dielo
Priloha_2_Zmluvy_Autorske_prava

Prieskum trhu-vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie dopravných značiek pre MČ Bratislava-Čunovo
Prieskum trhu- vypracovanie CP- dopravné značky

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Prieskum trhu- vykonávanie zimnej údržby ciest v MČ Bratislava-Čunovo

prieskum trhu- zimná údržba ciest v MČ

Prieskum trhu- odvoz drobného odpadu a odpadu z cintorína v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu-odvoz odpadu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky- letná údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky- letná údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky- vypracovanie CP na rekonštrukciu strechy sýpky (NKP) v MČ Bratislava-Čunovo
Výzva na predloženie CP- 2.3.modul strecha sýpky

Prieskum trhu na obstaranie podlimitnej zákazky- Obstaranie služby verejného obstarávania pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NKP v MČ Bratislava-Čunovo.

Prieskum trhu – PD rekonštrukcie NKP

 

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- Zimná údržba ciest v MČ Bratislava-Čunovo

prieskum-trhu-zimna-udrzba

Zákazka na predloženie služby „Príprava projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok- vybudovanie novej materskej školy v MČ Bratislava-Čunovo“

priprava-projektoveho-zameru-a-zonfp-ms

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- vykonanie celoplošnej deratizácie v MČ Bratislava-Čunovo

prieskum-trhu-deratizacia-jesen-2016

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky- zateplenie budovy okál

preiskum-trhu-zateplenie-budovy-okal

Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117

Vyzva_Cunovo_zdrav_stredisko

PS_Prestavba knižnice na zdravotné stredisko Čunovo

Prilohy_1-4a8_Cunovo

Priloha_5_Zmluva_o_dielo_Cunovo

Priloha_7_Vykaz_vymer

Prieskum trhu-vypracovanie cenovej ponuky- výmena pivničných okien a dverí v budove „Okál“, Hraničiarska 30/55 v MČ Bratislava-Čunovo

Výmena okien Okál-vypracovanie cenovej ponuky

Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu strechy – sýpka (NKP) v MČ Bratislava-Čunovo

Rekonštrukcia strechy-sýpka 1

Rekonštrukcia strechy-sýpka 2

Obstaranie obstarávateľa na rekonštrukciu objektu a jeho prestavbu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu- obstarenie obstarávateľa -prestavba ZS

Informatívne vypracovanie cenovej ponuky na zavlažovací systém na svahu pred kostolom v MČ Bratislava-Čunovo

CP zavlažovací systém

Výzva na predloženie ponuky- „Príprava projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok- Vybudovanie novej materskej školy v MČ Bratislava-Čunovo“

Príprava projektového zámeru a žiadosti o NFP

Prieskum trhu- vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu objektu a jeho prestavbu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu – rekonštr.objektu a prestavba na zdrav.stredisko

MČ Bratislava-Čunovo vyhlasuje prieskum trhu na dodanie umývačky riadu do školskej jedálne pri MŠ v MČ BA-Čunovo

Bližšie info tu:  20160519085343

MČ Bratislava-Čunovo vyhlasuje prieskum trhu na rekonštrukciu strechy budovy Okál v MČ BA-Čunovo

Bližšie info tu:  Cenová ponuka – strecha Okál 2016

Prieskum trhu- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka Schengenská ulica v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu – chodník Schengenská ul.

Prieskum trhu- realizácia vypracovaného projektu dopravného značenia v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu- dopravné značenie

Prieskum trhu- vykonanie personálneho auditu- vyťaženosti pracovníkov Miestneho úradu v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Vyhlásenie prieskumu trhu- personálny audit

Prieskum trhu- ponuka na zavlažovací systém na svahu pred kostolom v MČ Bratislava -Čunovo

Prieskum trhu – závlaha kostolný kopec

Prieskum trhu – ponuka na demontáž a výmenu osvetlenia, podhľadu, montáž a inštaláciu klimatizácie v spoločenskej sále miestneho úradu Bratislava- Čunovo.

Výmena svietidiel podhľadu klimatizácie – sála MÚ

 

Súťažné podkladyNovostavba dvojgaráže – ul. Skýcovská  16/2v MČ Bratislava-Čunovo

Sút podklady_novostavba dvojgaráže (2)

 

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu funkčného využitia jestvujúceho objektu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu zdravotné stredisko

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie objektu dvojgaráž o rozmeroch 6,5 m  x  8 m v termíne do 02.09.2015 do 12,00 hod.

Areál Požiarnej zbrojnice

Prieskum trhu – PD garáž

 

Vypracovanie cenovej ponuky na zmenu spôsobu vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody v objekte hasičskej zbrojnice v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Hasičská zbrojnica-cenová ponuka

Prieskum trhu – Rekonštrukcia chodníka ul. Na hrádzi

Chodník Na hrádzi

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods.2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-o-vo-1-stvrtrok-2016

2. štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-o-vo-2-stvrtrok

3. štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-o-vo-3-stvrtrok

4.štvrťrok suhrnna-sprava-o-zakazkach-4-stvrrok