/* */

Zasadnutia

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2024
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú spravidla v zasadacej sále miestneho úradu o 17.00 hodine.

21. marec

16. máj

24. jún

19. september

14. november

16. december

 

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2020
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú spravidla v zasadacej sále miestneho úradu o 17.00 hodine.

20. február

23.apríl

29. jún

17. september

19.november

17.december

 

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2019
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú spravidla v zasadacej sále miestneho úradu o 17.00 hodine.

14.marec

16.máj

24.jún

12.september

14.november

18.december

 

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2018
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú spravidla v zasadačke miestneho úradu o 17.00 hodine.

15. február

19. apríl

27. jún

20. spetember

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Čunovo na rok 2017

 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú spravidla v zasadačke miestneho úradu o 17.00 hodine.

26. január 2017

23. marec 2017

18. máj 2017

26. jún 2017

21. september 2017

9. november 2017

14. december 2017