/* */

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zbierka zákonov- vyhlásenie volieb 2022

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zbierka zákonov- vyhlásenie volieb 2022

počet poslancov, volebné obvody- voľby 2022

 

Voľby do NR SR v roku 2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby NR SR 2020

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: http://www.minv.sk/?nr20-info2

Elektronická adresa na delegovanie člena okrskovej volebnej komisie

Volebné okrsky pre voľby do NR SR

Žiadosť o voľbu poštou pre občanov s TP v SR

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Informácie pre voliča

Voľby do NR SR v r. 2020- adresa na doručovanie žiadosti

Voľby do NR SR v r. 2020- voľba poštou voličom s TP

Voľby do NR SR v r. 2020- voľba poštou voličom bez TP

 

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do EP-oznámenie o delegovaní

Voľby do EP- hlasovací preukaz

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: https://www.minv.sk/?ep-info3

Voľb do EP-Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Vyhlásenie volieb do EP

Informácia pre voliča pre voľby do EP

Volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta SR-2019

Vyhlásenie volieb prezidenta SR
Informácie pre voliča
Informácia pre poli. strany-delegovanie členov do komisií
Vzor oznámenia o delegovaní členov do komisií
Volebné okrsky pre voľby prezidenta SR
Elektronická adresa

Výsledky volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti
výsledky volieb poslancov MZ a starostu MČ

výsedky volieb-kompletné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bratislava
zoznam_zaregistrovaných kandidátov na primatora hl.m.SR

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva v Bratislave
zoznam_zaregistrovanych kandidátov do MsZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu MČ Bratislava-Čunovo

zaregist. kandid. – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do MZ v MČ Bratislava-Čunovo

zaregist. kandid. – poslanci

Volebné okrsky

Volebné okrsky

 

Informácia o preberaní kandidátnych listín

Preberanie kandidátnych listín

 

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

 

oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK-voľby 2018

oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK-voľby 2018

 

infomácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej vol.komisie- voľby 2018

infomácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej vol.komisie- voľby 2018

 

informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej vol.komisie- voľby 2018

informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej vol.komisie- voľby 2018

 

oznámenie elektronickej adresy na doručenie- voľby 2018

oznámenie elektronickej adresy na doručenie- voľby 2018

 

Informácia o podávaní kandidátnych listín-voľby 2018

Informácia o podávaní kandidátnych listín-voľby 2018

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a vol.obvodov – voľby 2018

 

Oznámenie o určení počtu voleb.obv. a poslancov

Oznámenie o určení počtu voleb.obv. a poslancov

 

Oznámenie o počte obyvateľov v MČ Bratislava-Čunovo 

Oznámenie o počte obyvateľov

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BSK 2017

Výsledky volieb 2017

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017  je v MČ Bratislava-Čunovo:

miestnyurad@mc-cunovo.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov- Informácie pre voliča

Voľby 2017- informácia pre voliča

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- predseda

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov- zastupiteľstvo