/* */

Category Archives: Aktuality

Pozvánka – vodáci splav


VÁŽENÍ VODÁCI A MILOVNÍCI PRÍRODY ZDRUŽENIE PRIATEĽOV ČUNOVA (ZPČ) DÁVA DO VAŠEJ POZORNOSTI A PONÚKA

15. jubilejný ročník DUNAJ BEZ HRANÍC v dňoch 8. – 9. júla 2022 (piatok – sobota Dvojdenný vodácky splav Mošonský Dunaj – Szigetköz ZÁUJEMCI O VODÁCKY SPLAV NECH SA PRIHLÁSIA DO 31. MÁJA 2022 na e-mailovej adrese: claude.balaz@upcmail.sk Základnou podmienkou je úhrada účastníckeho poplatku; dospelí 110 €, deti do 15 rokov 100 €; číslo bankového účtu Tatra banka  SK42 1100 0000 0026 2074 8561(loď s príslušenstvom, sprievodca a kurz, autobus, hotelové ubytovanie a raňajky, guľáš, štrúdľa, wellness, parkovanie, internet). Bližšie informácie poskytneme potvrdeným účastníkom POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ, PRETO NEVÁHAJTE TEŠÍME SA NA VAŠÚ ÚČASŤ  NA TOMTO ŠPORTOVOM A SPOLOČENSKOM PODUJATÍ.

Podujatie sa bude konať v rámci programu pre rozvoj športu a vzdelávania  hlavného mesta SR Bratislavy

PRAJEME PRÍJEMNÉ CHVÍLE A BOHATÉ ZÁŽITKY V PREKRÁSNEJ PRÍRODE...
Zobraz viac

Informácie pre zvýšenie bezpečnosti občanov

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.  ...
Zobraz viac

Harmonogram odvozu odpadu a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2022.

  Harmonogram odvozu odpadu a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2022 Bratislava, 6. apríl 2022 - Jedným z dvoch dní v roku, kedy spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta nevykonáva pravidelný odvoz zmesového komunálneho, triedeného, záhradného a kuchynského odpadu, je Veľkonočný pondelok. OLO informuje o vykonávaní svojich služieb počas veľkonočných sviatkov. Odvoz komunálneho odpadu bude počas Veľkého piatka (15. apríla 2022) prebiehať bez zmeny, a teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň. Na Veľkonočný pondelok (18. apríla 2022) sa odvoz odpadu nevykonáva. Náhradné odvozy za Veľkonočný pondelok  prebehnú od 19. 4. 2022 do 23. 4. 2022, a to podľa rozpisu na https://www.olo.sk/nahradny-odvoz-za-velkonocny-pondelok-18-4-2022/  Odvoz zmesového komunálneho, triedeného, záhradného a kuchynského odpadu
  1. 4. 2022 (Veľký piatok) - bez zmeny a podľa platného harmonogramu
  2. 4. 2022 (sobota) - bez zmeny a podľa platného harmonogramu
  3. 4. 2022 (nedeľa)             - odvoz odpadu sa nevykonáva
  4. 4. 2022 (Veľkonočný pondelok) - odvoz odpadu sa nevykonáva
  5. 4. 2022 (utorok)...
Zobraz viac