/* */

Počet obyvateľov

Podľa Šatistického úradu SR, Krajskej správy v Bratislave má mestská časť Bratislava – Čunovo 1 009 obyvateľov k 31.12.2010 .