/* */

Šport a mládež

Čunovo je dôkazom toho, že rozvoj športu je možný aj v podmienkach malých mestských častí. Súvislosť s vybudovaním vodného diela vytvorilo veľké možnosti pre rybolov, cykloturistiku, rafting, vodné športy. Medzi športové združenia mestskej časti Čunovo patria: Telovýchovná jednota Čunovo – futbaloví športovci,
Raft Team Čunovo – športový klub
HC Čunovo – hokejbaloví zanietenci.

V utorok a vo štvrtok od 20.00 hod si v spoločenskej sále MÚ môžu zacvičiť dievčatá a ženy.( v lete od 20:30).

Predcvičuje Tonka.