/* */

2% dane z príjmu pre DHZ-o Čunovo

Venujte nám 2% dane z príjmu!

Prečo?

Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali – odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním pre DHZ Čunovo o nič neprichádzate. Aj keď nejde o veľký príspevok, pomôže nám v práci, ktorú robíme. Všetky tieto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov, ktoré su pri našej dobrovoľníckej práci nevyhnutné.

Ako?

Vypĺňanie údajov je podobné ako po minulé roky.
Fyzické osoby:

Je to ľahké. V prípade daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ, stačí vyplniť tlačivá – Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane je potrebné dať potvrdiť v mzdovej účtárni a obe tlačivá doručiť na Váš daňový úrad (jeho adresu Vám povedia v mzdovej účtárni). Tlačivá poskytneme na vyžiadanie.

Ak daňové priznanie podávate sami, stačí vyplniť príslušné kolónky v daňovom priznaní.

Tieto činnosti je potrebné uskutočniť do 31. marca 2019 ak si podávate daňové priznanie sami a do 30. apríla 2019 ak si podávate ročné zúčtovanie u zamestnávateľa.

Za vašu ochotu vopred ďakujeme.

 

Obchodné meno (názov)

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Čunovo

Právna forma

Občianske združenie

IČO

001774740107

Sýdlo – ulica                                           Súpisné orientačné číslo

Skýcovská                                                  2/16

PSČ                             Obec

85110                          Bratislava – Čunovo

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.