/* */

Druhý život stromčekom

Hlavné mesto, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) a Komunálny podnik Bratislavy po Vianociach opäť zabezpečia zber živých vianočných stromčekov. Bratislavčania sa môžu aj tento rok podieľať na udržateľnejších Vianociach a odložiť svoj stromček bez ozdôb do jednej z 800 drevených ohrádok, ktoré budú rozmiestnené po celom meste. V spolupráci so spoločnosťami BUČINA EKO a IKEA budú vyzbierané stromčeky ďalej materiálovo zhodnotené – vzniknú z nich knižnice. Iniciátori projektu ich v počte 150 kusov spoločne darujú organizáciám, ktoré sa venujú deťom, mládeži, seniorom či ľuďom bez domova.  

Magistrát, dve bratislavské mestské organizácie, spoločnosť BUČINA EKO a nábytkárska spoločnosť IKEA spájajú po prvýkrát sily v iniciatíve, vďaka ktorej môžu byť aj tieto Vianoce viac cirkulárne a udržateľné. Po posledných Vianociach sa podarilo z 565 osadených drevených ohrádok vyzbierať viac ako 200 ton živých stromčekov, ktoré boli ďalej spracované na hodnotný kompost. Tento rok bude v uliciach Bratislavy ohrádok ešte viac – celkovo takmer 800.

„Projekt ohrádok na vianočné stromčeky sme spustili ako pilotný v roku 2021. Teší ma, že Bratislavčanky a Bratislavčania privítali možnosť odniesť stromčeky po Vianociach do špeciálnych ohrádok a prispieť tak k čistejším priestranstvám. Tretia sezóna projektu sa bude niesť v znamení ďalšej zmysluplnej spolupráce – stromčeky sa premenia na knižnice, ktoré aj s knihami z KOLO, nášho Bratislavského centra opätovného použitia, venujeme napríklad centrám pre deti a rodiny, dobrovoľníckemu centru či domovom seniorov, “ priblížil Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Vyzbierané stromčeky vlani putovali do kompostárne, kde sa zhodnocovali na živiny pre pôdu. Tentokrát sa premenia na knižnice.

Vianočné stromčeky od našich zákazníkov recyklujeme na nový nábytok v spolupráci s IKEA Industry už dva roky. Sme nadšení, že tieto Vianoce vieme rozšíriť projekt a dať druhý život stromčekom z celej Bratislavy,” dodáva Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava. Hlavné mesto, OLO, Komunálny podnik Bratislavy. BUČINA EKO a IKEA spoločne darujú 150 kusov knižníc na miesta, kde chýbajú a potešia.

 

Ako odovzdať stromček, aby mohol byť ďalej spracovaný?

Vianočné stromčeky sa spracujú na drevotriesku, z ktorej budú vyrobené funkčné a užitočné knižnice. Stromčeky však môžu byť materiálovo zhodnotené iba vtedy, keď sa pred odovzdaním riadne odzdobia. Stromčeky v plastových obaloch, kvetináčoch či s vianočnými ozdobami sa nedajú ďalej spracovať a spolu so zmesovým odpadom končia v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). Osud tohtoročných vianočných stromčekov tak závisí aj od zodpovedného prístupu samotných Bratislavčanov a Bratislavčaniek.

Ako bude prebiehať zber vianočných stromčekov?

Počas januára a februára 2023 môžu obyvateľky a obyvatelia Bratislavy odložiť svoj vianočný stromček do najbližšej drevenej ohrádky. Mapa ohrádok spolu s harmonogramom odvozu je zverejnená na stránke www.olo.sk/stromceky.

Drevené ohrádky sú vyrobené z kalamitného dreva z bratislavských Mestských lesov. Od 15. do 31. decembra 2022 ich Komunálny podnik Bratislavy a OLO postupne osadí do ulíc hlavného mesta. Odvoz vyzbieraných stromčekov zabezpečí OLO a prebehne od 4. januára do 25. februára 2023. Minulý rok sme v prvom týždni zvozu vyzbierali rekordné množstvá vianočných stromčekov. Z tejto skúsenosti sme sa poučili a na prvé dva týždne zberu sme posilnili zvozy. Prosíme Bratislavčanov a Bratislavčanky, aby v maximálnej miere využili drevené ohrádky vo svojej mestskej časti. Ak sa v ich bezprostrednom okolí ohrádka nenachádza, môžu svoj stromček odložiť ku stanovišťu zberných nádob. Obyvatelia môžu na odloženie živého vianočného stromčeka využiť aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, dodáva Martina Čechová, projektová manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO.

Z Bratislavy sa postupne stáva cirkulárne mesto

Magistrát hlavného mesta v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO realizuje hneď niekoľko projektov, ktoré vedú naše hlavné mesto k cirkularite. V roku 2022 bol do všetkých mestských častí Bratislavy zavedený zber kuchynského bioodpadu, čím sa znižuje objem zmesového komunálneho odpadu a odpad z kuchýň obohacuje pôdu o vzácne živiny. Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) sa aktuálne napája na MH Teplárenský holding, a.s. závod Bratislava. Z energetického zhodnocovania odpadu bude vyrobené teplo pre bratislavské domácnosti, čím sa ušetrí spotreba zemného plynu. KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia sa od októbrového otvorenia teší vysokej návštevnosti, ktorá prevýšila všetky očakávania. Obľúbenosť tohto projektu a veľký záujem obyvateľov naznačujú, že v Bratislave je cirkularita vítanou súčasťou života. Vyzbieranie a materiálové spracovanie živých vianočných stromčekov je ďalšou z iniciatív, ktoré potvrdzujú, že sa z Bratislavy postupne stáva cirkulárne mesto, ktoré dbá na ochranu životného prostredia.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.